SME ODBORNÍCI NA POSKYTOVANIE
IT OUTSOURCINGOVÝCH RIEŠENÍ
NAJVÄČŠÍM SPOLOČNOSTIAM V CEE REGIÓNE.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NATEK

15 rokov skúsenosti

Viac ako 500 konzultantov

Rýchla expanzia v 4 krajinách

3 Delivery Centrá

Konkurencieschopné ceny

+ 45 národností v tímoch

Flexibilita a individuálny prístup ku každému zákazníkovi

Stabilný 30% medziročný rast príjmu

Dôraz na kvalitu (Certifikácia ISO 9001:2015)

SPÔSOBILOSTI

NATEK už mnoho rokov spolupracuje s najväčšími spoločnosťami na svete z BIFS sektora (Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Finančné služby) rovnako ako s telekomunikačnými a IT spoločnosťami.

Vďaka tomu dokážeme zostaviť tím špecialistov, ktorý splní potreby naozaj každého projektu. Vrcholoví IT experti (vrátane Projektových menežerov, inžinierov, programátorov a testerov) s odborným prístupom ku každému projektu, pomáhajú našim partnerom maximalizovať ich produktivitu a dosahovať cieľe omnoho efektívnejšie.

SLUŽBY A TECHNOLÓGIE

Technológia na dosah ruky!

Takmer 15 rokov sa NATEK špecializuje v outsourcovaní ľudských zdrojov a IT služieb v oblastiach bankovníctva, telekomunikácií a mnohých ďalších. Naši odborníci sú pripravení pracovať so všetkými najmodernejšími technologiami:

Vývoj a testing software
Siete a bezpečnosť
Infraštruktúra a podpora systémov
Projektový menežment a Biznis Analýza

KLIENTI

AT&T Adient Nokia Credit Suisse
DHL DXC Technology EFL Gemalto
Hewlett Packard Enterprise Johnson Controls Nordea Sabre
Société Générale Tieto T-Mobile Unicredit
Visteon Electronics VMware

REFERENCIE

HP Enterprise Services
Ivan Sitar
Manažér kapacít lokality EAO

Už v rokoch 2009 a 2011 sme mali niekoľko kontaktov so spoločnosťou NATEK v Bratislave, ale naša spolupráca na väčšom projekte sa začala až v apríli 2014, kedy sme podpísali prvú zmluvu o poskytnutí rozsiahlej technickej podpory pre SAP Basis. Na základe počiatočných výkonov a dobrých skúseností považujeme spoločnosť NATEK za spoľahlivého poskytovateľa technických/konzultačných služieb v oblasti IT, a preto sme ďalej rozšírili našu spoluprácu o technológie Wintel a Unix/Linux. Oceňujeme flexibilitu a profesionalitu služby – konzultanti spoločnosti NATEK sú skúsenými odborníkmi z oblasti L3, ktorí poskytujú kvalitu a vysokú hodnotu pre našich zákazníkov.

GE Healthcare Bulgaria
Hristo Hristov
Manažér

Od roku 2012 sa tešíme z bezproblémových a profesionálnych služieb IT poskytovaných spoločnosťou NATEK Bulgaria. Väčšinou sa týkajú administratívy, back office, personálneho poradenskou a inžinierov údržby. Spoločnosť NATEK úspešne pokryla všetky naše solídne požiadavky a stala sa „hlavným poskytovateľom“!

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Outsourcing služieb – Odpájacie služby

SEKTOR
Telekomunikácie
KLIENT
Jeden z popredných svetových lídrov v oblasti komunikácií, médií a zabávného priemyslu a technológií, ktorý zabezpečuje široké spektrum služieb, vrátane vysokorýchlostného internetu, telefonických služieb a riešení v zábavnom priemysle.
ZADANIE
Cieľom služby je riadenie požiadaviek na odpájanie od zákazníkových služieb na základe dohodnutých SLA, pri zaistení najlepšej možnej zákazníckej skúsenosti.
ROZSAH PROJEKTU
Disconnection Team zodpovedá za odpájanie niekoľkých služieb, ktoré náš zákazník poskytuje svojim koncovým zákazníkom. Na základe požiadavky zákaníka je príkaz presmerovaný k zodpovednému tímu, ktorý tento príkaz prevezme počas celého trvania procesu. Výsledkom je, že služba aj účtovanie so službou spojené, je pre koncového zákazníka ukončené.
TECHNOLÓGIA
 • VOIP
 • LAN
 • WAN
MODEL SPOLUPRÁCE
Technické služby na základe zmlúv SLA
Outsourcing službieb – Rozvoj unifikovanej komunikácie a spolupráce

SEKTOR
Telekomunikácie
KLIENT
Jeden z popredných svetových lídrov v oblasti komunikácií, médií a zabávného priemyslu a technológií, ktorý zabezpečuje široké spektrum služieb, vrátane vysokorýchlostného internetu, telefonických služieb a riešení v zábavnom priemysle.
ZADANIE
Posun od tradičného telefonovania smerom k novým a súčasným riešeniam, ktoré kombinujú telefonáty, posielanie správ, konferenčné hovory a mnoho ďalšieho v jednom – teda k unifikovanej komunikácii a spolupráci. To umožňuje spoločnostiam väčšiu efektivitu času a nákladov a tiež flexibilitu a mobilitu, kedykoľvek je potrebná.
ROZSAH PROJEKTU
Návrh, tvorba a podpora na viac ako 240 miestach po celom svete. Implementácia Skype for Business klienta zákazníkom a odstránenie tradičného PBX prostredia a jeho výmena za Skype for Business, vrátane novej infraštruktúry a plnej produkty produktu.
TECHNOLÓGIA
 • Skype for Business
 • Anywhere 365
 • Attendant console
 • Polycom
 • UX gateways
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsorcing IT služieb  
Podpora SAP Basis

SEKTOR
Výroba
KLIENT
Jeden zo svetových lídrov v oblasti výroby produktov a technológií, integrovných riešení, úložísk energií a informatických maloobchodných riešení, ktorý pracuje so širokým spektrom zákazníkov viac ako v 150 krajinách.
ZADANIE
Neplánovaný výpadok aplikácie SAP, ktorá sa používa v jednom z výrobných závodov JCI, môže spoločnosti spôsobiť obrovské finančné straty. Rýchlou podporou a promptnou reakciou dokáže tím SAP BASIS znížiť túto stratu.
ROZSAH PROJEKTU
Zodpovednosť za efektívnu prevádzku serverov prostredníctvom monitorovania a údržby systémov a súvisiaceho systémového softvéru, ako aj analýzy a riešením súvisiacich problémov. Dodávateľ zodpovedá aj za poskytovanie služieb a podporu vrátane riadenia konfigurácie, incidentu, problému, uvoľnenia, zmeny, dostupnosti a kontinuity.
TECHNOLOGIE
 • SAP (NW/PI/SM/LC/TREX/HANA)
 • OpenText (Archive Server)
 • OS (HPUX/LINUX/WINDWOS)
 • BACKUP (TSM)
MODEL SPOLUPRÁCE
Technické služby na základe zmlúv SLA z pracovných výkazov
Podpora SAP Basis

SEKTOR
IT Služby
KLIENT
Popredná nezávislá svetová spoločnosť poskytujúca služby IT typu end-to-end, ktorá poskytuje informačné technológie a poradenské služby spoločnostiam a vládam. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 70 krajinách.
ZADANIE
Integrácia firemných procesov v rôznych oblastiach ako účtovníctvo, predaj, výroba, ľudské zdrove alebo platby. Integrácia zaisťuje, že informace putujú z jedného SAP komponentu do druhého bez potreby nadbytočného zadávania dát a pomáha finančným, procesným i právnym kontrolám.
ROZSAH PROJEKTU
Zodpovednosť za služby zabezpečujúce bezproblémovú správu databázy SAP R3 vrátane inštalácie a inovácií aplikácií, monitorovania aktívnych procesov, obnovení a správy DB a riešenia problémov s nimi, zálohovania údajov a systémov a riadenia obnovy. Zodpovednosť za dostupnosť klientových aplikácií, ich aktuálnosť a odstraňovanie možných hrozieb. U nášho klienta vykonávame podporu niekoľkých služieb SAP, ako napríklad ISP, CIC, APO, SRM, CRM, DWH a iných aplikácií nie na báze SAP.
TECHNOLÓGIA
 • Operačné systémy: Linux, Windows, HP UX.
 • Databázy: Oracle, HANA, Sybase, MySQL, MSSQL, MaxDB
 • Produkty SAP: SAP NetWeaver, ECC, BW, APO, SRM, SCM, PO, TREX, JAVA, Solution Manager, IXOS, Fiori, EHS WWI
 • Služby SAP: SAPRouter, Web dispatcher
MODEL SPOLUPRÁCE
Technické služby na základe zmlúv SLA z pracovných výkazov
Podniková integrácia

SEKTOR
Výroba – automobilový priemysel
KLIENT
V súčasnosti najväčší globálny dodávateľ automobilových komponentov, ktorý podporuje všetky veľké automobilky a všetky druhy vozidiel. Spoločnosť je prítomná v 33 krajiných a má 230 závodov.
ZADANIE
Tvorba integračnej platformy, spájajúcej rôzne systémy a umožňujúcej jednoduchú a transparentnú komunikáciu medzi nimi. Výsledkom je rýchlejšia implementácia a poskytnutie riešenia pre všetkých zúčastnených (nie je potrebné vyvíjať vlastné rozhrania zdrojového a cieľového systému, stačí publikovať údaje v niektorom z mnohých formátov podporovaných našou platformou – súbor, hlásenie MQ, WebService, tabuľka DB...).
ROZSAH PROJEKTU
Boli sme zodpovední za správu IBM WebSphere Message Broker (v7), IBM Integration Bus (v10), WebSphere MQ (v7 & v8), MQ File Transfer, WBI Adapters v prostredí Windows a Linux, na mieru vytvárané shell skripty a nástroje JAVA. Inštalačná konfigurácia, pravidelné a priebežné monitorovanie, ladenie výkonu, diagnostika, riešenie problémov a podpora v súvislosti s týmito servermi a na nich zavedenými aplikáciami/službami. Vykrývanie podpory v režime 24 hodín 7 dní v týždni.
TECHNOLOGY
 • IBM MQ
 • IBM WebSphere Message Broker
 • IBM IIB
 • IBM MQFTE
 • APEX / ORBS
 • JAVA
 • PL/SQL
 • Dávkové skripty Windows
 • Shellové skripty Unix
 • Skripty Visual Basic
MODEL SPOLUPRÁCE
Technické služby na základe zmlúv SLA z pracovných výkazov
Softvér baliacich služieb

SEKTOR
Výroba
KLIENT
V súčasnosti najväčší globálny dodávateľ automobilových komponentov, ktorý podporuje všetky veľké automobilky a všetky druhy vozidiel. Spoločnosť je prítomná v 33 krajiných a má 230 závodov.
ZADANIE
Náš klient požadoval špecialistov na inžiniérske riešenia pri tvorení balíkov aplikácií. Bolo potrebné určiť globálne požiadavky na využitie. Packaging znižuje pre klientov celkové náklady vlastníctva (TCO), keďže majú možnosť efektívne inštalovať a konfigurovať aplikácie bez interakcie používateľa.
ZAKRES PROJEKTU
Zodpovednosť za application packaging a podporu v rámci podnikových jednotiek Tvorba zväzkov aplikácií a riešienie kompatibility pre operačné systémy v rámci jedného súboru, ktorý sa označuje ako distribučná jednotka (.msi), čo uľahčuje ich zavedenie a nainštalovanie v používateľských počítačoch.
TECHNOLOGIE
 • Microsoft – Windows, Office, SCCM
 • AdminStudio (InstallShield, Repackager, Tuner)
 • Orca
 • Scripting – VBS, PowerShell
MODEL SPOLUPRÁCE
Technické služby na základe zmlúv SLA z pracovných výkazov
Outsourcing služieb – softvérové inžinierstvo

SEKTOR
Elektronika, systémy IT, zabezpečenie
KLIENT
Jeden z globálnych lídrov v oblasti digitálnej bezpečnosti. Firmám a vládam poskytuje jednoducho použiteľné technológie a služby na overovanie totožnosti a ochranu údajov.
ROZSAH PROJEKTU
Konfigurácia výroby bankových a kreditných kariet podľa požiadaviek zákazníka a technickej špecifikácie. Výrobný softvér sa vyvíja pomocou interných nástrojov zákazníka. Softvér slúži na prípravu testovacích kariet, validáciu a testovaciu výrobu.
ROZSAH PROJEKTU
Naši konzultanti sa venujú implementácii projektu, validácii technickej špecifikácie a príprave konfiguračných súborov výroby.
TECHNOLÓGIA
 • C++
 • JavaScript
 • XML
 • Velocity
 • Jasper
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – vývoj softvéru na platforme Java

SEKTOR
Finančné služby/bankovníctvo
KLIENT
Náš zákazník je súčasťou nadnárodnej holdingovej spoločnosti ponúkajúcej finančné služby. Popredná globálna privátna banka a správca aktív s významnými možnosťami investičného bankovníctva.
ZADANIE
Potrebou nášho klienta bola globálna platforma obchodného systému so vzácnymi kovmi (zlato, platina, atď.) Tento systém bolo potrebné navrhnúť a vyvinúť.
ROZSAH PROJEKTU
Vývoj nových riešení pre systém obchodovania so vzácnymi kovmi napísaný v prostredí Java (J2EE). Vyvinuli sme webové služby využívané touto obchodnou platformou. Naši konzultanti sú okrem vývoja zodpovední aj za implementáciu vyvíjaných služieb.
TECHNOLÓGIA
 • Java 8
 • Spring 4.0
 • Hibernate 4
 • Spring Cloud
 • Caching
 • TDD
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – vývoj softvéru

SEKTOR
Informačné služby
KLIENT
Medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje kľúčové informácie, analýzy a riešenia v takých odvetviach, ako sú napríklad vzdušný priestor, obrana a bezpečnosť, automobilový priemysel, chemický priemysel, energetika, námorníctvo a obchod alebo technológie.
ZADANIE
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a udržiavať veľkú platformu obchodných a trhových spravodajských informácií, ktorá zabezpečí efektívny prístup k bezprecedentnej koncentrácii sektorových analýz, hĺbkových prieskumov trhu a ekonomickým prognózam od viac ako 2 000 svetoznámych expertov.
ROZSAH PROJEKTU
Naši konzultanti boli zodpovední za návrh a vývoj prezenčnej vrstvy webovej aplikácie. Tiež zodpovedali za formalizáciu používateľských skúseností a defektov podľa pracovných požiadaviem a podieľali sa na revíziách kódu.
TECHNOLÓGIA
 • TSQL
 • Web Services
 • Java
 • C#
 • JavaScript
 • Java EE
 • .Net
 • jQuery
 • AngularJS a ďalšie
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – vývojárske služby v jazyku C++

SEKTOR
Technológie/služby cestovného ruchu
KLIENT
Medzinárodná technologická spoločnosť, ktorá podporuje jeden z najväčších svetových odvetví – turizmus a cestovný ruch, kde systémy fungujú 24 hodín denne a spracuvávajú 60, 000 transakcií za sekundu.
ZADANIE
Rýchle zmeny projektových požiadaviek nútia nášho zákazníka pristupovať pružne k prideľovaniu zdrojov. Pri jednom z dôležitých projektov týkajúcom sa koordinácie letov (vyvažovanie lietadiel nákladom, cestujúcimi a palivom), dokumentácie odletových postupov a dohľadu na odletovej rampe náš zákazník potreboval rozšíriť tím vývojárov.
ROZSAH PROJEKTU
Poskytli sme softvérových vývojárov, ktorých hlavné ciele zahŕňali opravu nahlásených chýb a riešenie komplexných programovacích problémov (vylepšovanie algoritmov). Naši vývojári sa zároveň aktívne zapojili do vývoja nových softvérových funkcií.
TECHNOLÓGIA
 • C++
 • MFC
 • Visual Studio 2015
 • Oracle 12 SQL
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – zaistenie kvality

SEKTOR
Technológie/služby cestovného ruchu
KLIENT
Medzinárodná technologická spoločnosť, ktorá podporuje jeden z najväčších svetových odvetví – turizmus a cestovný ruch, kde systémy fungujú 24 hodín denne a spracuvávajú 60, 000 transakcií za sekundu.
ZADANIE
Úspech nášho klienta závisí od udržania kvality vyvinutého softvéru, ktorý môže trpieť zlyhaniami, chybami i kapacitnými obmedzeniami.N arušenia zabezpečenia môžu vytvoriť negatívnu publicitu. Zaistenie kvality IT si vyžaduje zručných špecialistov z oblasti IT, ktorí vypracujú a vyvinú scenár skúšania, plány skúšania a testovacie prípady.
ROZSAH PROJEKTU
Tomuto projektu sme priradili skúsených IT špecialistov, ktorý poskytli technické znalosti v niekoľkých technológiách. Ich hlavnou úlohou bolo navrhnúť a vyvinúť testovacie prípady webových služieb, s ktorými pracuje vyvinutý softvér. 

TECHNOLÓGIE
 • NET (C#),
 • SQL relational database (Oracle),
 • XML,
 • JSON,
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – správa databáz

SEKTOR
Obchodné zabezpečenie, Energie, Ropa & Plyn
KLIENT
Medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa kontrolou kvality a rizikovým menežmentom, ktorá pôsobí v 350 pobočkách vo viac ako 100 krajinách sveta. Poskytuje služby pre viacero odvetví vrátane námorníctva, odvetvia obnoviteľných zdrojov energie, ťažby a spracovania oleja a ropy, elektrifikácie, potravín a nápojov, ako aj zdravotníctva.
ZADANIE
Cieľom projektu je nastaviť finančný systém Oracle E-Business Suite vo všetkých pobočkách zákazníka.
ROZSAH PROJEKTU
Povinnosťou našich konzultantov je zabezpečiť, aby boli zavedené všetky systémy a fungovali efektívne. Vykonávajú priebežné dolaďovanie databázových inštancií. Plánujú a vykonávajú zálohovanie databáz. Riešia problémy s databázami, aplikáciami a vývojárskymi nástrojmi.
TECHNOLÓGIA
 • E-Business Suite R12.2.4,
 • Oracle SOA,
 • Oracle SSO/ODI,
 • Oracle OEM
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT priamo na pracovisku
Outsourcing služieb – vývoj softvéru

SEKTOR
IT služby, IT konzultácie
KLIENT
Jeden z najväčších v Európe, mediznárodná IT softvérová spoločnosť, ktorá pôsobí v 20 krajinách. Jej služby sa využívajú v mnohých sektoroch: finančnom, zdravotnom a priemyselnom.
ZADANIE
Cieľom projektu je migrovať a vyvinúť nový softvér určený na správu údajov z oblasti energetiky. Systém slúži na evidenciu, schvaľovanie a spracovávanie údajov z meračov energií a zodpovedá za komunikáciu s externými databázovými systémami zákazníka
ROZSAH PROJEKTU
Naši konzultanti, ktorí sa špecializujú na vývoj webových aplikácií na báze C#, pomáhajú s migráciou webového softvéru. Existujúci kód je písaný v jazyku C++. Cieľom projektu je prepísať projekt do jazykov C# (back-end) a Angular (front-end). Naši konzultanti sú zodpovední za celý vývojový cyklus. Pracujú na migrácii existujúceho kódu a vývoji nových funkcií. Zároveň zodpovedáme za opravu chýb a údržbu kódu.
TECHNOLÓGIA
 • Softvérový back-end: .NET (C#) s použitím rámca ASP MVC, WCF. V
 • softvéri sa používa databázový systém MS SQL.
 • Front-endové technológie: Javascript (angular), HTML, CSS
 • Cloud computing: AWS
 • Tím pracuje (Agilnou) metodikou Scrum s využitím servera MS Team Foundation Server na kontrolu projektu.
MODEL SPOLUPRÁCE
Outsourcing služieb IT typu near-shore

NAŠE DELIVERY CENTRE

VIAC INFORMÁCIÍ O ŽIVOTE V SPOLOČNOSTI NATEK A NAŠEJ ČINNOSTI