Máme úžasné správy z našej krakovskej pobočky

ZDIEĽAŤ

Máme úžasné správy z našej krakovskej pobočky – vítame späť Bernadettu Cisowsku, ktorá sa vracia z materskej dovolenky. 

Beta bola práve povýšená na manažérku podnikovej jednotky pre Krakove 

Jej povýšenie úzko súvisí s novým cieleným organizačným usporiadaním v spoločnosti NATEK, ku ktorému smerujeme a ktoré sa zameriava na náš obchodný a štrukturálny rast. Obchodný rast postupne spustí plnohodnotnú a kompletnú štruktúru podnikových jednotiek a zastúpení vytvorenú v každej lokalite pôsobnosti spoločnosti NATEK. 

Beta bude vo svojej funkcii úzko spolupracovať s oddelením zdrojov, predaja a poskytovania služieb z hľadiska rozvoja podnikania s našimi súčasnými klientmi, ale zároveň bude aktívne vyhľadávať nové príležitosti. 

Beta má solídne a preukázateľné skúsenosti z prostredia predaja – za posledné takmer 4 roky, čiže od svojho nástupu, úspešne rozvíjala našu činnosť ako manažérka pre kľúčových klientov v Krakove. Pred prácou vo firme NATEK rozvíjala svoje schopnosti v oblasti riadenia ľudí a predaja na rôznych vedúcich pozíciách, napríklad ako manažérka pobočky, regionálna obchodná manažérka a manažérka rozvoja trhu. 

Od 29. mája sa ujme riadenia krakovskej pobočky.

BeataWegrzyn
Social Media Manager