Oddelenie zdrojov v Poľsku práve privítalo novú kolegyňu

ZDIEĽAŤ

Oddelenie zdrojov v Poľsku práve privítalo novú kolegyňu – Dariu Butenko. Daria začala svoju misiu ako stážistka pre sourcing vo Vroclavu

Pochádza z Ukrajiny, ale už niekoľko rokov žije v Poľsku, kde dokončuje magisterské štúdium v oblasti projektového manažmentu na Vroclavskej ekonomickej univerzite. 

V rámci svojej úlohy v spoločnosti NATEK sa Daria bude zameriavať na nasledujúce oblasti: výber kandidátov z oblasti IT pre našich zákazníkov a výber vhodných profilov pre náborové projekty, vyhľadávanie špičkových talentov na rôznych webových portáloch a komunitách, ako aj podpora kandidátov počas náborových procesov. 

Daria je skutočne dvojjazyčná. Hovorí 4 jazykmi – po ukrajinsky, rusky, poľsky a anglicky. 

BeataWegrzyn
Social Media Manager