Warunki korzystania z witryny

Zgoda i skutki 

Zawarcie prawnie wiążącej umowy między użytkownikiem witryny i firmą NATEK następuje w momencie skorzystania z dostępu do niniejszej witryny. Ponadto, korzystając w dowolny sposób z serwisu i innych platform firmowych, użytkownik zgadza się na przedstawione tu warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na poniższe warunki, to powinien zaprzestać korzystania z tej witryny internetowej.

Cele serwisu 

Materiały zamieszczane na stronie internetowej firmy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, licencja, opinia, pełnomocnictwo lub stosunek służbowy między użytkownikiem i firmą NATEK. Informacje podane na tej stronie nie mogą zastąpić samodzielnych poszukiwań alternatywnych rozwiązań. Informacje, oferty lub linki do innych stron internetowych zamieszczone na niniejszej witrynie mogą nie być dostępne w kraju użytkownika lub mogą dotyczyć treści, usług i produktów niedostępnych w miejscu, w którym znajduje się użytkownik. 

Modyfikacje

Firma NATEK może w każdej chwili zmienić warunki korzystania z serwisu przez wprowadzenie zmian w niniejszym tekście bez powiadomienia o tym użytkownika. Korzystając z niniejszego serwisu, użytkownik automatycznie uznaje te zmiany za wiążące; w związku z tym, użytkownik powinien okresowo czytać ten dokument. Informacje zamieszczane na tej stronie internetowej mogą być także zmieniane. Strony będące częścią niniejszej witryny mogą zawierać nieścisłości lub błędy gramatyczne. Firma NATEK nie gwarantuje, że wynikiem dopełnienia procedury będzie uzyskanie zatrudnienia; nie gwarantuje też, że skorzystanie ze wskazówek i informacji zamieszczonych na niniejszej witrynie lub innych platformach doprowadzi np. do rozwiązania problemu.

Własność intelektualna 

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na tej witrynie i kontach NATEK w mediach społecznościowych należą do firmy lub twórcy danego materiału. Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być kopiowany, powielany, rozpowszechniany, publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany lub transmitowany w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w tym (ale nie wyłącznie) elektronicznej lub mechanicznej, fotokopiowania i nagrywania, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NATEK lub właściciela praw autorskich. Dotyczy to między innymi, ale nie wyłącznie, tekstów, danych, grafiki, zdjęć,, dźwięków, filmów, znaków graficznych, ikon i kodu html. Zezwala się na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie materiałów udostępnionych na tej stronie wyłącznie do użytku prywatnego/niekomercyjnego. Zezwolenie to udzielane jest pod warunkiem, że materiały nie będą w żaden sposób modyfikowane i że zachowane zostaną wszystkie zastrzeżenia i informacje o prawa autorskich. Ponadto, zabrania się tworzenia bez zezwolenia firmy NATEK kopii lustrzanych firmowej witryny i innych platform. Korzystanie z serwisu w nieuprawniony sposób może spowodować naruszenie praw autorskich.

Poufność

Celem niniejszej witryny nie jest pozyskanie zastrzeżonych lub poufnych danych użytkownika. Informacje i materiały, które użytkownik przesyła firmie NATEK za pośrednictwem niniejszej witryny lub w jakikolwiek inny sposób nie będą traktowane jako poufne. Innymi słowy, wysłanie takich danych jest równoznaczne z przyznaniem firmie nieograniczonych praw do korzystania z nich w dowolny sposób, m.in. którykolwiek ze sposobów wymienionych powyżej. Ponadto, użytkownik akceptuje to, że NATEK może wykorzystać pomysły, koncepcje, wiedzę praktyczną czy techniki, o których informacje użytkownik przesłał firmie z jakichkolwiek powodów. Niemniej jednak, poufność nie zostanie naruszona, gdyż nazwisko użytkownika nie zostanie powiązane z przesłanymi materiałami lub informacjami, chyba że: otrzymaliśmy wyraźną zgodę użytkownika na opublikowanie nazwiska użytkownika, poinformowaliśmy uprzednio użytkownika o naszym zamiarze opublikowania materiałów lub informacji wraz z nazwiskiem użytkownika lub jest to wymagane przez prawo. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności, o naszych praktykach w tym zakresie oraz sposobach wykorzystania plików cookie można znaleźć na stronie „Zasady ochrony prywatności”. 

Strony internetowe innych firm 

Firma NATEK nie gwarantuje, że inne strony internetowe, do których bezpośrednie lub pośrednie linki zamieszczone są na firmowej stronie, są całkowicie nieszkodliwe i wolne od wirusów, ani że udostępniane tam materiały są zgodne z naszymi wartościami i przekonaniami oraz z tym, co reprezentujemy jako firma. Należy pamiętać, że takie strony są niezależne od firmy NATEK i że nie mamy wpływu na to, co jest na nich zamieszczane i co może zostać zmienione w dowolnej chwili. Ponadto, zamieszczenie linku na stronie NATEK do strony innej firmy nie oznacza oficjalnej aprobaty dla materiałów udostępnianych przez tę firmę. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojego urządzenia podczas korzystania z jakiejkolwiek witryny internetowej.

Niniejsze warunki użytkowania serwisu obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

Polityka prywatności

Ochrona prywatności osób odwiedzających witrynę internetową NATEK

Firma NATEK chroni prywatność użytkowników. Niniejsze zasady ochrony prywatności regulują sposób gromadzenia danych online oraz zasady i praktyki związane z funkcjonowaniem witryny internetowej.

Niniejsze zasady dotyczą witryny natek.eu i innych powiązanych z nią witryn. Witryna internetowa NATEK służy przede wszystkim do tego, aby dostarczyć użytkownikom informacji o firmie NATEK i świadczonych przez nią usługach. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy, jak informacje, które zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy są przetwarzane i chronione przez NATEK.

Rejestrując się i korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, używanie i przesyłanie osobistych danych dostarczonych przez użytkownika w sposób opisany w niniejszym dokumencie, bez jakichkolwiek ograniczeń i zastrzeżeń. Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszy dokument, gdyż opisane są w nim uprawnienia przysługujące użytkownikowi oraz jego obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie i przetwarzanie osobistych danych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej w sposób praktykowany przez naszą firmę, to użytkownik nie powinien korzystać z tej witryny.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są wymagane przy wyszukiwaniu ofert pracy i przeglądaniu zawartości naszej witryny w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o firmie NATEK.

Gromadzimy następujące dane:

  • gdy użytkownik rejestruje się i zakłada konto użytkownika serwisu NATEK: imię i nazwisko, prywatny adres e-mail, kraj, w którym mieszka użytkownik oraz hasło. Dotyczy to m.in. subskrypcji biuletynu i uzyskania dostępu do dodatkowych informacji.
  • gdy użytkownik składa wniosek o przyjęcie do pracy przez wypełnienie formularzy on-line. Użytkownik sam decyduje, czy udostępni swoje dane.
  • informacje o komputerze użytkownika – w tym adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, URL witryny, przez którą użytkownik trafił na stronę NATEK, sposób korzystania z naszej witryny oraz aplikacje mobilne – w celu filtrowania ruchu, analizy statystycznej i ulepszania naszych usług.
Korzystanie z danych osobistych

Korzystamy z osobistych danych udostępnionych nam przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny w celu świadczenia usług oraz zapewnienia usług osobom poszukującym pracy i udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez te osoby.

Wykorzystujemy te informacje

  • aby umożliwić użytkownikowi założenie konta
  • aby stworzyć profil użytkownika na podstawie danych przesłanych przez niego w celu ubiegania się o pracę
  • aby udostępnić klientom firmy NATEK informacje o użytkowniku i jego potencjalnym zainteresowaniu pracą
  • aby przekazać użytkownikowi dodatkowe komunikaty i informacje, w tym biuletyn i porady zawodowe
  • aby wygenerować wewnętrzne raporty o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny
Ujawnienie informacji stronom trzecim

Zarejestrowanie się w serwisie NATEK jest równoznaczne z dzieleniem się informacjami o sobie z innymi osobami – klientami NATEK, w celu skorzystania z naszych usług. Udostępniamy informacje firmom i osobom zatrudnionym przez nas w celu wykonywania określonych czynności w naszym imieniu. Przykładem może być udostępnienie życiorysu (CV) potencjalnie zainteresowanemu klientowi. Firmy te i osoby mogą znajdować się w kraju, w którym przepisy o ochronie danych różnią się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika; podmioty te mogą uzyskać dostęp do osobistych danych użytkownika w celu realizacji swoich funkcji, ale nie mogą dzielić się tymi informacjami z innymi podmiotami, ani wykorzystywać tych danych do innych celów.

Bez zgody użytkownika nigdy nie udostępniamy stronom trzecim informacji pozwalających ustalić tożsamość użytkownika.

Uwaga dotycząca życiorysów (CV)

Jeśli użytkownik ubiegający się o pracę wypełnia formularz on-line i dołącza do niego swoje CV, to dokument ten zostaje zapisany w naszej wewnętrznej bazie danych, dostępnej dla pracowników NATEK we wszystkich oddziałach firmy. Strony trzecie nie mają dostępu do naszej bazy danych z informacjami o kandydatach. 

Chcąc przekazać nam informacje o osobie mającej dostarczyć referencji, użytkownik powinien upewnić się, że osoba ta wie, że jej dane zostaną nam przekazane i powinien uzyskać pisemną zgodę tej osoby.    

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują od 24 sierpnia 2014 roku.

Zasady korzystania z plików cookie

Czym są pliki „cookie”? 

Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane w komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową; wyłączenie obsługi plików cookie powoduje, że identyfikacja użytkownika przez serwis internetowy jest niemożliwa. Pliki cookie używane są zazwyczaj po to, aby korzystanie ze strony internetowej było dla użytkownika wygodniejsze. Ponadto, pliki te umożliwiają właściwe funkcjonowanie serwisu (np. ułatwiają dostęp do konta użytkownika w systemie NATEK). Respektowanie preferencji językowych, pomoc w wypełnianiu formularzy, ustalenie, czy użytkownik jest zalogowany i dostosowanie zawartości witryny do jego indywidualnych potrzeb – wszystkie te funkcje wymagają plików cookie.

Rodzaje plików cookie

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa typy plików cookie - ważne tylko w ramach pojedynczej sesji i zachowujące ważność także po zakończeniu sesji. Pliki cookie tego drugiego rodzaju zapisywane są w urządzeniu użytkownika i pomagają w utrwaleniu informacji o zalogowanym użytkowniku oraz zapobiegają wylogowaniu użytkownika wskutek zamknięcia karty w przeglądarce lub samej przeglądarki (to również zależy od konfiguracji przeglądarki). Inne pliki cookie są zazwyczaj usuwane po zamknięciu okna lub przeglądarki i służą do zapamiętania czynności wykonanych przez użytkownika, na przykład po to, aby podpowiedzieć słowa kluczowe, które użytkownik już raz wprowadził korzystając z wyszukiwarki podczas danej sesji. 

Uwaga: wprawdzie większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikowi zmianę zasad korzystania z plików cookie, to jednak uniemożliwienie witrynie korzystania z nich może utrudnić dostęp do niektórych funkcji strony. Zakładamy, że użytkownik dobrowolnie korzystający z naszego serwisu internetowego wie o tym, że pliki cookie są zapisywane w jego urządzeniu i zezwala nam na używanie ich m.in. w celach wymienionych powyżej.

Zasady korzystania z plików cookie obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.