Polityka Jakości firmy NATEK opisuje podstawowe założenia, główny obszar działalności i fundamentalne wartości firmy, kładąc nacisk na stałe doskonalenie jakości.

Nasza firma zdobyła certyfikat ISO 9001:2008 - System zarządzania jakością (QMS) w listopadzie 2014 roku. Certyfikat został wydany przez firmę certyfikacyjną URS i będzie ważny przez kolejne trzy lata. Wprowadzenie Systemu zarządzania jakością było decyzją strategiczną i zobowiązaniem na najwyższych szczeblach zarządu. Zakres działań obejmowanych przez certyfikat jest następujący:

Zapewnienie Outsourcingu i Konsultingu IT

Certyfikat udowadnia naszym klientom, dostawcom i partnerom, że działania NATEK są jasno sprecyzowane i prowadzone w zgodzie z domyślnymi zasadami. Co więcej, certyfikat pokazuje naszą umiejętność dostosowania się do wymagań klientów i ciągłe dążenie do doskonalenia jakości.

ZAKRES STOSOWANIAISO 9001 UKAS URS

Polityka Jakości obowiązuje wszystkie oddziały firmy NATEK.

POLITYKA

O NATEK

NATEK wspiera liderów rynku w optymalizacji planów IT


NATEK jest wiodącą firmą z branży outsourcingu i konsultingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki liczącemu ponad 10 lat doświadczeniu w outsourcingu, near-shoringu i konsultingu IT, NATEK rozumie otoczenie biznesowe, kwestie redukcji kosztów i wyzwania informatyczne swoich klientów. NATEK w szybkim tempie staje się liderem wśród firm specjalizujących się w outsourcingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej. Dążymy do stałego doskonalenia jakości usług we wszystkich dziedzinach, tak aby oferować jak najlepsze warunki zarówno klientom, jak i pracownikom. W tym celu NATEK korzysta z najnowszych narzędzi, śledzi trendy, buduje i rozwija sieć biznesową i standaryzuje wewnętrzne procedury. 

Usługi NATEK

  • Konsulting techniczny IT – usługi firmy NATEK zaspokajają wszystkie potrzeby konsultingowe i inżynieryjne klientów zainteresowanych rozwiązaniami o wysokiej wartości dodanej. Badania i projektowanie niezbędne do wykonania całości lub części projektu.
  • Usługi techniczne IT – NATEK oferuje korzystne rozwiązania w dziedzinie sourcingu, infrastruktury i bezpośredniego podwykonawstwa dla firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Międzynarodowa struktura firmy ułatwia udostępnianie doświadczonych informatyków, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu projektów wykonywanych przez klientów NATEK. Niemal 300 konsultantów naszej firmy pracuje w zakładach naszych klientów, co daje nam pozycję jednej z największych firm w regionie świadczących usługi techniczne IT oraz usługi HR.
  • Outsourcing IT – dzięki wysokiemu poziomowi edukacji technicznej i dużej dostępności zasobów ludzki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej NATEK może zaoferować wysokiej jakości usługi w pełni satysfakcjonujące dla wymagających klientów o najróżniejszych potrzebach. Usługi outsourcingowe firmy NATEK można podzielić na dwa filary: platformy programistyczne i administracja systemem/siecią.

Zasadnicze wartości firmy NATEK, dzięki którym skutecznie wspieramy naszych klientów:

  • świadczymy usługi IT w ramach globalnej struktury;
  • zapewniamy duży wybór najlepszych na rynku specjalistów;
  • nawiązujemy długofalową współpracę na zasadach partnerskich, korzystną dla obu stron;
  • wspieramy rozwój naszych pracowników i pomagamy im dojść na szczyt;
  • po prostu kochamy to, co robimy!

UWAGI KOŃCOWE

Za Politykę odpowiedzialne są działy zapewnienia jakości i marketingu w ramach struktury pracodawcy.
Pracodawca jest upoważniony do modyfikacji/unieważnienia niniejszej polityki w każdej chwili i z dowolnego powodu.
Każdy przypadek naruszenia zasad zawartych w niniejszej Polityce przez pracownika będzie traktowany jako naruszenie dyscypliny pracy i może być powodem do postępowania dyscyplinarnego.
NATEK wymaga od pracowników znajomości niniejszego dokumentu – informacja o każdej zmianie niniejszej polityki będzie przekazywana wszystkim pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej; aktualna wersja jest dostępna na witrynie internetowej NATEK, obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z aktualną wersją polityki i postępowanie zgodnie z jej zasadami.
Kierownictwo firmy NATEK wprowadza do niniejszej Polityki zmiany i poprawki. Aktualna wersja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie wersje niniejszej Polityki i jest dostępna w Intranecie firmy NATEK.
Niniejsza Polityka Jakości obowiązuje od 5.3.2015.

 

Pozostań w kontakcie