Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

NATEK wdraża i uaktualnia Politykę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, aby zapewnić odpowiednią reakcję w przypadku faktycznego, bądź podejrzenia incydentu naruszenia bezpieczeństwa dotyczącego sytemu informacyjnego, bądź informacji znajdujących się w posiadaniu firmy.

Nasza polityka zawiera szczegółową procedurę odnośnie raportowania i obsługi incydentów, poprawie bezpieczeństwa panelu kontroli oraz szkoleń dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki tej polityce NATEK jest w stanie wyciągać wnioski z przyszłych incydentów naruszenia bezpieczeństwa. 

NATEK udostępnia wszystkim pracownikom streszczenie podstawowych zasad i reguł, w postaci podręcznika Bezpieczeństwo dostępnego na NATEK Intranet, aby utrzymać i obserwować wszystkie zmiany związane z bezpieczeństwem. Polityka jest dostępna dla pracowników NATEK na NATEK DMS (Document Management System).

Ta Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2015.

Plan Ciągłości Działalności

NATEK posiada Plan Ciągłości Działalności (PCD) jako część zasad Bezpieczeństwa.

Celem PCD jest przygotowanie NATEK na wypadek wydłużonych zaników spowodowanych czynnikami poza kontrolą firmy (np. klęski żywiołowe albo wydarzenia spowodowane przez człowieka) oraz aby  przywrócić usługi do najszerszego zakresu w najkrótszym czasie. Tym przypadkiem zajmuje się Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem (ZZB) w każdym biurze NATEK.

Cała procedura, włączając listę wszystkich ZZB jest dostępna dla wszystkich pracowników NATEK na Intranecie. 

Plan ciągłości biznesowej NATEK wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015.

Pozostań w kontakcie