Twoja prywatność na witrynie NATEK

NATEK bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności użytkowników witryny. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności przedstawia politykę i praktykę gromadzenia i wykorzystywania danych za pośrednictwem Internetu, które obowiązują na niniejszej witrynie internetowej.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny natek.eu i powiązanych z nią stron. Głównym przeznaczeniem witryny NATEK jest udostępnianie użytkownikom informacji na temat firmy NATEK i świadczonych przez nią usług. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób informacje, które zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy, będą przetwarzane i chronione przez NATEK.


Rejestracja na tej witrynie albo używanie jej oznacza jednoznaczną zgodę bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń na zbieranie, wykorzystywanie i transfer podanych przez Ciebie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu. Przeczytaj uważnie niniejsze Oświadczenie, ponieważ dotyczy ono Twoich praw i obowiązków w świetle prawa. Jeśli nie zgadzasz się na sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zbierane na niniejszej witrynie internetowej, prosimy o nieużywanie jej.

Zbierane dane osobowe

Dane osobowe są niezbędne do poszukiwania pracy lub czytania treści naszej witryny w celu pogłębienia wiedzy o NATEK.

Zbieramy dane:

  • gdy rejestrujesz się i zakładasz konto, aby zostać użytkownikiem NATEK, np. nazwisko, imię, prywatny adres e-mail, kraj zamieszkania i hasło. Dotyczy to również subskrypcji na newsletter i zapytań;

  • gdy wypełniasz formularze w celu ubiegania się o pracę. Podanie danych jest Twoją osobistą decyzją;

  • o Twoim komputerze, w tym adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, adresy URL stron, z których trafił-eś/aś na strony NATEK, i sposób, w jaki korzystasz z naszej strony i aplikacji mobilnych, w celu filtrowania ruchu na witrynie, prowadzenia statystyk i poprawiania jakość naszych usług.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe, które podajesz na naszej witrynie, wykorzystujemy w celu świadczenia usług, realizowania usług oferowanych osobom poszukującym pracy oraz odpowiadania na zapytania.

Wykorzystujemy dane:

  • aby umożliwić Ci założenie
  • aby utworzyć Twój profil oparty na danych, które podał-eś/aś nam w celu ubiegania się o
  • aby udostępniać informacje dotyczące Ciebie i tego, co możesz zaoferować klientom
  • aby przekazywać Ci dodatkowe wiadomości, informacje i materiały promocyjne, np. newsletter i porady
  • aby tworzyć wewnętrzne raporty dotyczące użytkowania naszej witryny.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Bycie zarejestrowanym użytkownikiem witryny NATEK oznacza udostępnianie danych o sobie osobom trzecim – klientom firmy NATEK w ramach usług, które świadczymy dla Ciebie. Ujawniamy dane firmom i osobom, które zatrudniamy do wykonywania czynności w naszym imieniu, np. do kierowania Twojego CV do odpowiedniego klienta. Te firmy i osoby mogą znajdować się w kraju, którego ustawodawstwo dotyczące ochrony danych różni się od obowiązującego w Twoim kraju, i będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w stopniu koniecznym do wykonywania swoich zadań, ale nie mogą udostępniać tych informacji żadnym osobom trzecim ani wykorzystywać ich w żadnym innym celu.


Pamiętaj, że nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody.

Uwaga na temat CV

Kiedy ubiegasz się o pracę przez Internet i przesyłasz CV na naszą stronę, CV zostaje umieszczone w naszej wewnętrznej bazie kandydatów otwarcie dostępnej dla wewnętrznych pracowników firmy NATEK we wszystkich jej oddziałach. Osoby trzecie nie mają dostępu do naszej bazy kandydatów.


Jeśli udostępniasz nam dane osoby dającej referencje, musisz zadbać o to, by ta osoba była świadoma, iż przekazujesz nam jej dane, i by wcześniej wyraziła na to zgodę na piśmie.


Ta Polityka Prywatności jest wdrożona od 24 sierpnia 2014.

Pozostań w kontakcie