Od pewnego czasu wspieramy inicjatywy społeczności informatyków. Nawiązaliśmy współpracę z miejscowymi grupami użytkowników Javy (JUG – Java Users Group) i Scali, aby wspomagać rozwój i szerzenie wiedzy dotyczącej najbardziej innowacyjnych technologii na świecie. Chętnie uczestniczymy w szkoleniach otwartych prowadzonych przez najznakomitszych specjalistów wybranych dziedzin, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych informatyków i naszych potencjalnych współpracowników.

Braliśmy udział w konferencjach IT zarówno jako słuchacze, jak i prelegenci – aby dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami, ale także, aby nauczyć się czegoś, co może być dla nas przydatne.

Pozostań w kontakcie