NATEK zdaje sobie sprawę, że dobra firma to jej zadowoleni pracownicy. Mamy wspaniałe zespoły i staramy się dbać zarówno o ich karierę, jak i czas wolny. Regularnie organizujemy spotkania poszczególnych działów, aby wspierać wymianę doświadczeń wewnątrz naszej międzynarodowej struktury i stymulować współpracę między biurami. Obecnie spotkania te dotyczą również nowości i wydarzeń w dziedzinach, w których specjalizują się ich uczestnicy.

Chcemy, aby wspólnie spędzony czas wolny tworzył wśród pracowników poczucie koleżeństwa. Spotkania w pubach i wspólne kolacje to codzienność w NATEK. Ponad to, staramy się być aktywni. W ubiegłym roku nasze zespoły na Słowacji i w Czechach uczestniczyły we wspólnych biegach i już planują udział w kolejnych. Zorganizowaliśmy też lekcje golfa dla naszych kolegów ze Słowacji i regularnie urządzamy wieczory z kręglami, tak aby każdy mógł znaleźć aktywność dla siebie.

Pozostań w kontakcie