Java Backend Developer Mid/Senior (remote)

Job description

W ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu zyskuje umiejętność łączenia ze sobą trzech elementów: wiedzy o kliencie, technologii i wielokanałowej obsługi. Banki, które chcą odnieść sukces muszą bacznie obserwować zachodzące zmiany, szczególnie w obszarze technologii i szybko się do nich adaptować, a sukces osiągną te instytucje, które postawią klienta i technologię w centrum swojej strategii, bo to nic innego jak technologia pozwala zorientować się w strukturze i zachowaniu klientów, poznać ich preferencje i dzięki temu efektywnie odpowiadać na ich potrzeby.
Za sprawą nowoczesnych rozwiązań mamy również możliwość przewidywać z pewnym wyprzedzeniem, co będzie chciał zrobić klient, a ta możliwość daje ogromną przewagę konkurencyjną, która umożliwia budowanie lepszych doświadczeń i długofalowej lojalności klientów. Zdolność predykcji zachowań klientów oraz spersonalizowane podejście do ich potrzeb może skutecznie działać tylko wtedy, gdy Bank zadba o pełną integrację swoich kanałów sprzedaży i obsługi. Projekt jest jedną z głównych podstaw strategii Banku na najbliższe lata i będzie realizowany w ramach metodyk zwinnych, a jego głównymi celami są:

• Udostępnienie nowego systemu bankowości internetowej www,
• Udostępnienie nowej natywnej aplikacji mobilnej Android/IOS,
• Integracja rozwiązania z systemami Banku,
• Bezpośrednia integracja wskazanych wyżej systemów z rozwiązaniem typu ERP dostawcy zewnętrznego.

Your responsibilities

Projekt przewiduje utworzenie nowej aplikacji WWW oraz MOBILE bankowości internetowej dla klientów biznesowych. Developer poszukiwany do analizy systemowej dla warstwy pośredniej służącej do integracji i komunikacji między systemami.

Proporcja testów – 80% automatycznych i 20% manualnych, proporcja implementacji/utrzymania kodu – 70% nowy i 30% istniejący. 100% backend.

Our requirements

• Java 11
• Spring-boot
• K8s
• Hibernate
• Oracle
• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy (Seniority) oraz 2 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji mobilnych
• Doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych i webowych
• Podstawowa techniczna znajomość języka angielskiego

Benefits

• Możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowych środowisku i rozwoju w projektach realizowanych w Polsce, lub innych krajach: Słowacja, Czechy, Bułgaria,
• Pracę w nowoczesnym środowisku z innowacyjnymi technologiami,
• Elastyczne godziny pracy,
• Możliwość pracy 100% zdalnej (#LI-Remote),
• Prywatną opiekę medyczną,
• Kartę Multisport lub My Cafeteria,
• Ubezpieczenie na życie,
• NATEK loyalty Club,
• Możliwość dołączenia do społeczności odpowiedzialnej społecznie i uczestniczenia w inicjatywach firmowych,
• Dla kontraktorów - uprawnienie do 23 dodatkowych dni świadczenia usług w roku,
• Dodatkowy dzień wolny w ramach wolontariatu dla pracowników umowy o pracę.

Share this offer:

You haven’t found the position you were looking for? Create your profile, send us your CV and stay connected!

Create your profile

RELATED JOBS: