Business System Analyst (remote)

Job description

W NATEK Poland poszukujemy Analityka biznesowo-systemowego, który będzie wykonywał prace w Branży Bankowej.

Opis projektu: praca w kluczowych dla Banku TRIBE'ach, w squadzie zgodna z metodyką SCRUM. Uczestnictwo w rozwoju głównie procesów kredytowych, metod identyfikacji klientów w tych procesach. To obszary, które oferowane przez Bank rozwiązania wyznaczają często kierunki dla branży i nie tylko.

Your responsibilities

Obowiązki kandydata będą polegały na analizie biznesowo - systemowej wybranych zadań, doszczegółowienie wymagań z interesariuszami, przygotowywanie analizy systemowej i jej dokumentacja, nadzór nad implementacją i testami.

Stosunek front do backendu – w zależności od zadania 50-50, do głównie back-endu

Proporcja testów automatycznych do manualnych – w zależności od zadania od dużego pokrycia na poziomie ok. 75% do rzeczy testowanych manualnie lub w trakcie automatyzacji testów.

Z jakich Technologii korzystamy:
• Java 11,
• Spring Framework / Spring Boot,
• WebServices / RestApi / SOAP/ OpenAPI,
• SQL Maven,
• JPA/Hibernate,
• ORACLE+MyBatis,
• InteliJ,
• GIT,
• BPMN

Our requirements

• Minimum 2 lata w analizie biznesowo-systemowej
• UML / BPMN
• EA
• Confluence
• Jira
• XML (czytanie)
• Usługi RESTowe (czytanie/konstrukcja/projektowanie)
• Znajomość narzędzi Postman/SOAPUI
• Podstawy SQL (do przeglądu bazy danych)
• GIT
• Jasper
• Markdown
• Oczekiwana jest szersza wiedza biznesowa, sięgającą interfejsów i integracji z systemami z którymi jest komunikacja, np. wywołanie serwisów. Kandydat powinien mieć zacięcie do poszukiwania rozwiązań technicznych oraz umiejętność algorytmicznego myślenia
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej

Benefits

• Możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowych środowisku i rozwoju w projektach realizowanych w Polsce, lub innych krajach: Słowacja, Czechy, Bułgaria,
• Pracę w nowoczesnym środowisku z innowacyjnymi technologiami,
• Elastyczne godziny pracy,
• Możliwość pracy 100% zdalnej (#LI-Remote),
• Prywatną opiekę medyczną,
• Kartę Multisport lub My Cafeteria,
• Ubezpieczenie na życie,
• NATEK loyalty Club,
• Możliwość dołączenia do społeczności odpowiedzialnej społecznie i uczestniczenia w inicjatywach firmowych,
• Dla kontraktorów - uprawnienie do 23 dodatkowych dni świadczenia usług w roku,
• Dodatkowy dzień wolny w ramach wolontariatu dla pracowników umowy o pracę.

Share this offer:

You haven’t found the position you were looking for? Create your profile, send us your CV and stay connected!

Create your profile

RELATED JOBS: