Oracle PL/SQL Developer

Job description

Poszukujemy Programisty PL/SQL w związku z rozwojem kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za rozwój systemów do kalkulacji i raportowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności oraz wsparcie użytkowników w zakresie użytkowania tychże systemów.

Your responsibilities

 • Tworzenie w bazie danych nowych mechanizmów kalkulacji ryzyka kredytowego i wymogów kapitałowych (tworzenie algorytmów SQL i PL/SQL w bazie Oracle) zgodnych z potrzebami biznesu
 • Projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL i obliczeniowych, głównie w zakresie kalkulacji RWA i wymogów kapitałowych banku
 • Projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych oraz udostępnianie danych narzędziom raportowym BI
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu
 • Współpraca z biznesem

Our requirements

 • Minimum 3 lata doświadczenia z zakresu projektowania, implementacji i wdrażania systemów informacyjnych w środowisku bazy danych Oracle
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania hurtowni danych w instytucjach finansowych (duże zbiory danych)
 • Dobra znajomość RDBMS Oracle 11g / 12c lub wyższych w zakresie projektowania baz danych i aplikacji
 • Bardzo dobra znajomość SQL oraz znajomość PL/SQL
 • Znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania
 • Podstawowa znajomość SAS 4GL, w tym makro-programowani

Benefits

 • Prywatna opieka medyczna Medicover
 • Multisport (B2B, UoP) /MyBenefit (UoP)
 • Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej UDEMY
 • Bonus relokacyjny dla pracowników (UoP)
 • Firmowe imprezy integracyjne
 • Dla kontraktorów (B2B): możliwość dopisania równowartości 23 dni serwisu na 12 miesięcy współpracy

Share this offer:

You haven’t found the position you were looking for? Create your profile, send us your CV and stay connected!

Create your profile

RELATED JOBS: