"NATEK jest wiodącą firmą z branży konsultingu IT i IT outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie NATEK działa na terenie 4 krajów: Bułgarii, Czech, Polski i Słowacji." 

DANE FIRMOWE
NATEK Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą prawu polskiemu, mającą zarejestrowaną siedzibę przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000272784, z NIP PL6762337801, z kapitałem zakładowym 600 000 PLN w pełni opłaconym

Pozostań w kontakcie