Podmínky používání

Souhlas a důsledky 

Mezi Vámi a společností NATEK vzniká smlouva v momentu vašeho vstupu na tyto webové stránky. Jakýmkoli použitím těchto stránek a dalších komunikačních prostředků společnosti vyjadřujete souhlas se zde uvedenými Podmínkami používání. Pokud se kteroukoli z níže uvedených podmínek nesouhlasíte, musíte ukončit používání těchto webových stránek.

Účel webových stránek 

Materiály publikované na webových stránkách společnosti jsou poskytovány výlučně pro účely informování a nelze je považovat za obchodní nabídku, oprávnění, poradenství, zplnomocnění ani za profesní vztah mezi Vámi a společností NATEK. Žádnou informaci poskytnutou prostřednictvím tohoto webu nelze považovat za náhražku Vašeho vlastního zkoumání vhodných alternativ. Některé informace, nabídky a odkazy na jiné webové stránky, které jsou součástí tohoto webu, nemusejí být dostupné ve vaší zemi nebo se mohou týkat obsahu, služeb či produktů, které nejsou k dispozici ve Vaší oblasti. 

Úpravy

Společnost NATEK může kdykoli upravit své Podmínky používání aktualizací tohoto textu bez předchozího upozornění. Při použití tohoto webu budou pro Vás takovéto úpravy automaticky závazné. Z tohoto důvodu musíte pravidelně zkoumat obsah těchto podmínek. Vyhrazeny jsou rovněž změny informací poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Stránky mohou obsahovat určité nepřesnosti a gramatické chyby. Společnost NATEK nezaručuje jistotu zaměstnání na základě dodržení jejích postupů ani neposkytuje záruku např. vyřešení problémů použitím následujících tipů či informací uvedených na jejím webu či v jiných informačních kanálech.  

Duševní vlastnictví 

Držitelem autorských práv pro obsah poskytovaný prostřednictvím těchto webových stránek nebo účtů sociálních médií společnosti NATEK je společnost nebo původní autor. Není-li uvedeno jinak, nelze obsah kopírovat, reprodukovat, šířit, opětovně publikovat, stahovat, zobrazovat, vkládat ani přenášet, a to v žádné podobě a žádnými prostředky, tj. například elektronicky či mechanicky kopírovat či zaznamenávat, a to ani jinými způsoby, bez předchozího písemného svolení společnosti NATEK nebo držitele autorských práv. Jde například o texty, data, grafiky, obrázky, zvuky, videa, loga, ikony nebo kód HTML. Uděluje se oprávnění k zobrazování, kopírování, šíření a stahování obsahu tohoto webu výlučně pro osobní/nekomerční účely. Toto oprávnění se uděluje pouze za předpokladu, že obsah není žádným způsobem upraven, a že jsou zachovány veškeré výminky autorských a dalších práv uvedené v původním obsahu. Dále je zakázáno (bez svolení společnosti NATEK) vytvářet kopie webu společnosti a ostatních informačních médií. Jakékoli neoprávněné použití webu může vést k porušení autorských práv.

Důvěrnost 

Účelem těchto webových stránek není získávání vašich chráněných ani důvěrných informací. Informace a materiály, které se rozhodnete odeslat společnosti NATEK prostřednictvím tohoto webu nebo jinými prostředky, nebudou považovány za důvěrné. Jinými slovy, odesláním informací udělujete společnosti právo k jejich neomezenému používání, což platí i pro všechny výše uvedené příklady. Dále souhlasíte, že společnost NATEK může používat veškeré myšlenky, koncepty, vědomosti a postupy, o kterých nás informujete, a to k libovolnému účelu. Vaše důvěrnost však nebude narušena, protože s materiály a informacemi, které nám budou předány, nespojíme Vaše jméno, pokud: neobdržíme Vaše výslovné svolení k publikování Vašeho jména, nebo pokud Vás předem nebudeme informovat o záměru publikovat materiály či informace společně s Vaším jménem, nebo pokud to není požadováno zákonem. Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů společnosti NATEK a informujte se podrobněji o našich postupech ochrany osobních údajů a o používání souborů cookie. 

Webové stránky nezávislých osob 

Společnost NATEK pro webové stránky, na něž přímo či nepřímo odkazuje web společnosti, nezaručuje nezávadnost, nepřítomnost počítačových virů, soulad prezentovaných materiálů s našimi hodnotami a přesvědčeními ani shodu s naší obchodní strategií. Mějte prosím na zřeteli, že takovéto stránky jsou nezávislé na společnosti NATEK a že naše společnost nemá v žádném momentu žádnou kontrolu nad jejich obsahem ani změnami. Dále mějte na zřeteli, že propojení mezi společností NATEK a jinými podniky či stránkami neznamená oficiální schválení obsahu dotyčné společnosti. Vy sami odpovídáte za ochranu své osoby a svého zařízení při přístupu na jakékoli webové stránky. 

Tyto Podmínky používání platí od 1. ledna 2015.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje na webu společnosti NATEK

 Společnost NATEK se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zásady a postupy shromažďování a využívání online údajů, které jsou uplatňovány na webových stránkách, a to následujícím způsobem.

Tyto zásady se vztahují na webové stránky natek.eu a přidružené stránky. Hlavním účelem webových stránek společnosti NATEK je poskytování informací uživatelům o společnosti NATEK a jejích službách. Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem budou námi shromažďované, využívané a uchovávané informace zpracovávány a chráněny společností NATEK.

Registrací nebo využíváním těchto webových stránek výslovně a bez jakýchkoli omezení nebo podmínek vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním, využíváním a přenosem vámi poskytovaných osobních údajů způsobem popsaným v tomto prohlášení. Přečtěte si důkladně toto prohlášení, protože se dotýká vašich práv a povinností vyplývajících ze zákona. Nesouhlasíte-li se způsobem, jakým shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje shromážděné na webových stránkách, nepoužívejte je.

Shromažďované osobní údaje

Osobní údaje jsou nezbytné pro vyhledávání nabídek práce nebo čtení obsahu vašich webových stránek pro zjištění dalších informací o společnosti NATEK.

Shromažďujeme následující informace:

 • Registrujete-li se a vytvoříte účet uživatele služeb společnosti NATEK, například vaše jméno, příjmení, osobní e-mail, zemi sídla a heslo. Registrace zahrnuje registraci k odběru novinek nebo vyžádání dalších informací.
 • Žádáte-li online o práci vyplněním formulářů. Je na vašem vlastním uvážení, zda tyto informace poskytnete.
 • Informace o vašem počítači včetně IP adresy, typu prohlížeče, operačním systému, adresách URL webových stránek, ze kterých přicházíte na webové stránky společnosti NATEK, informace o vašem využívání našich webových stránek a mobilních aplikací pro filtrování provozu, hlášení statistiky a vylepšování našich služeb.
Využívání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete na našich webových stránkách, využíváme pro účely poskytování služeb uchazečům o práci a zodpovídání vašich dotazů.

Osobní údaje využíváme k následujícím účelům:
 • To allow you to create an account
 • To create your own profile based on data that you have provided us in order to apply for a job
 • To provide information about you and your potential interest to NATEK’s customers
 • To provide you additional communication, information, and promotions such as newsletters and career advices
 • To generate internal reports about the use of our site
 • K umožnění vytvoření účtu.
 • K vytvoření vašeho vlastního profilu na základě údajů, které jste nám poskytli v rámci žádosti o pracovní místo.
 • K poskytnutí informací o sobě a svém potenciálním zájmu zákazníkům společnosti NATEK.
 • K poskytnutí vašich dodatečných sdělení, informací a podpůrných informací, například informačních zpravodajů a doporučení týkající se povolání.
 • K vygenerování interních hlášení týkajících se využívání našeho webu.
Sdělení informací třetím stranám

Být registrovaným uživatelem webu NATEK znamená sdílení informací o sobě s jinými profesionály – zákazníky společnosti NATEK s úmyslem poskytovat vám naše služby. Informace sdělujeme společnostem a jednotlivcům, které využíváme k provádění funkcí ve vašem zastoupení. Příklady zahrnují zpracování vašeho životopisu pro příslušného zákazníka. Tyto společnosti a jednotlivci se mohou nacházet v zemi, jejíž legislativa týkající se ochrany osobních údajů je odlišná od legislativy platné ve vaší zemi, a budou mít přístup k vašim osobním údajům nezbytný pro plnění jejich funkcí, avšak nesmí tyto údaje sdílet s jakoukoli další třetí stranou ani je využívat k jinému účelu.

Upozorňujeme, že neposkytujeme třetím stranám údaje, na jejichž základě by bylo možné identifikovat konkrétní osobu, aniž bychom k tomu získali vaše svolení.

Poznámka o vašem životopisu

 Žádáte-li o nové zaměstnání online a umístíte-li svůj životopis na webových stránkách, tento životopis je uložen do naší interní databáze uchazečů, která je dostupná pro interní zaměstnance společnosti NATEK ve všech jejích pobočkách. Třetí strany nemají do naší databáze uchazečů přístup. 

Poskytnete-li nám své referenční údaje, je vaší povinností zajistit, aby příslušná osoba byla seznámena s tím, že jste předali její údaje, a poskytla písemný souhlas s tímto předáním.    

Zásady ochrany osobních údajů jsou v platnosti od 24. srpna 2014.

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie? 

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače při navštívení konkrétní webové stránky. V případě zakázání této technologie si navštívené stránky váš přístup nepamatují. Tyto malé soubory s informacemi obvykle slouží jako základ pro údržbu stránky, tak aby bylo možné zlepšit uživatelskou zkušenost. Dále zajišťují správnou funkci těchto webových stránek (například hladký přístup k vašemu účtu u společnosti NATEK). Jedním příkladem základní funkce souborů cookie je zapamatování vašich jazykových předvoleb, které vám pomáhá při vyplňování formulářů. Webový server získá informaci, že jste přihlášeni, a následně upraví stránky odpovídajícím způsobem.

Jaké typy souborů cookie existují?

 Webové stránky obvykle používají dva typy souborů cookie – soubory cookie typu relace a soubory cookie trvalého typu. Soubory cookie trvalého typu se ukládají přímo na zařízení a slouží například k zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo brání vašemu odhlášení po zavření záložky nebo prohlížeče (tato funkce závisí také na vašem nastavení). Soubory cookie typu relace jsou obvykle odstraněny po zavření okna nebo prohlížeče a slouží k zapamatování vašeho pohybu po stránkách, tak aby vám mohly stránky například poskytovat návrhy termínů, které jste během vaší návštěvy již hledali. 

Poznámka: Přestože většina webových prohlížečů umožňuje uživatelům nastavovat použití souborů cookie, zákaz jejich použití může zkomplikovat vaše používání těchto stránek. Vzhledem k tomu, že příslušné webové stránky používáte dobrovolně, předpokládá se, že jste si vědomi ukládání souborů cookie do vašeho zařízení, a dáváte nám plné svolení k jejich použití například pro funkce zmíněné výše.

Tyto zásady používání souborů cookie jsou platné od 1. ledna 2015.