Významnou novinkou naší krakovské pobočky

SDÍLET

Významnou novinkou naší krakovské pobočky je návrat Bernadetty Cisowské z mateřské dovolené. 

Beta byla právě povýšena na vedoucího obchodní jednotky pro Krakov. 

Betino povýšení úzce souvisí s novým organizačním uspořádáním společnosti NATEK, které připravujeme a jehož těžištěm je rozvoj našich obchodních činností a infrastruktury. Rozvoj obchodních činností si bude postupně vynucovat úplnou a kompletní změnu struktury a reprezentace jednotlivých provozů společnosti NATEK. 

Ve své roli bude Beta úzce spolupracovat se organizačními jednotkami náboru, odbytu a poskytování služeb na vývoji obchodní spolupráce s našimi stávajícími klienty a na aktivním vyhledávání nových příležitostí. 

Beta má solidní a úspěšnou profesní historii ve sféře odbytu – v minulých čtyřech letech, tj. od doby jejího nástupu do společnosti, Beta úspěšně rozvíjí naše podnikání na pozici Key Account Manager v Krakově. Před nástupem do společnosti NATEK rozvíjela své dovednosti na poli řízení a odbytu v různých vedoucích pozicích, např. jako vedoucí pobočky, oblastní manažer odbytu a manažer rozvoje trhu. 

Beta se ujme vedení krakovské pobočky 29. května.

BeataWegrzyn
Social Media Manager