Polské náborové oddělení se právě rozrostlo o nového spolupracovníka

SDÍLET

Polské náborové oddělení se právě rozrostlo o nového spolupracovníka – Dariu Butenkovou. Daria zahájila své působení ve společnosti jako školitel náboru v polské Wrocłavi

Daria pochází z Ukrajiny, ale v Polsku již žije několik let. Dokončuje své magisterské studium oboru Řízení projektů na Wroclavské vysoké škole ekonomické. 

V rámci svých pracovních povinností ve společnosti NATEK se Daria bude zaměřovat na tyto oblasti: získávání informatiků pro naše zákazníky a výběr vhodných profilů pro náborové projekty, vyhledávání špičkových specialistů na různých webových portálech a v komunitách a podpora kandidátů během procesu jejich náboru. 

Daria je plně bilingvní. Hovoří čtyřmi jazyky: ukrajinsky, rusky, polsky a anglicky. 

BeataWegrzyn
Social Media Manager