Вълнуваща новина директно от клона ни в Краков

СПОДЕЛЯНЕ

Вълнуваща новина директно от клона ни в Краков – да приветстваме отново Бернадета Чисовска, която се връща от майчинство. 

Бета бе току-що повишена до длъжността „Мениджър на бизнес звена“ за Краков. 

Повишението на Бета е тясно свързано с новия, целенасочен организационен курс на NATEK, който е фокусиран върху бизнеса и структурния растеж. Постепенно благодарение на растежа на бизнеса ще се задейства цялостна и пълна структура и представителство на бизнес звена, създадени във всяка локация на NATEK. 

Ролята на Бета ѝ отрежда тясно сътрудничество с организацията на ресурсно осигуряване, продажби и доставка на услуги по отношение както на развитието на бизнеса с текущите ни клиенти, така и на активно търсене на нови възможности. 

Бета разполага със солиден и доказан професионален опит в продажбената среда – през последните почти 4 години, т.е. откакто се присъедини към нас, Бета успешно спомага растежа на нашия бизнес в качеството си на мениджър на ключови клиенти в Краков. Преди да започне кариерата си в NATEK, тя е развивала своите умения в управлението на хора и продажбите в разнообразни ръководни роли, като например управител на клон, мениджър на регионални продажби и мениджър по разработване на пазари. 

Бета ще поеме ръководния си пост в клона в Краков от 29 май.

BeataWegrzyn
Social Media Manager