Условия за ползване

Приемане и въздействие 

 Правното споразумение между Вас и NATEK възниква от момента на влизането Ви в настоящия уеб сайт. С последващото използване на сайта и други платформи на фирмата, до които имате достъп, Вие приемате настоящите Условия на ползване, както са формулирани тук. В случай че не приемате каквато да е част от долуизложеното, трябва да спрете да използвате настоящия уеб сайт.

Цели на уеб сайта 

 Материалите, публикувани на уеб сайта на фирмата, имат само информативен характер и следователно не може да се считат за търговска оферта, лиценз, съвет, консултантско заключение, фидуциар или професионална връзка между Вас и NATEK. Никаква част от настоящия уеб сайт не може да се счита за заместител на личното Ви изследване на подходящи алтернативи. Някои форми на информация, оферти или връзки към други уеб сайтове, предоставени в настоящия уеб сайт, може да не са налични във Вашата страна или може да са свързани със съдържание, услуги и продукти, които не са налични за Вашето местоположение. 

Изменения

 NATEK има право да преразглежда своите Условия на ползване, като актуализира тази публикация по всяко време, без да Ви уведоми. Използвайки настоящия сайт, Вие автоматично се обвързвате с всякакви подобни изменения; следователно трябва редовно да проверявате условията. Предоставената в настоящия уеб сайт информация също подлежи на промяна. Възможно е страниците да съдържат неточности или граматически грешки. NATEK не дава гаранции за сигурна заетост при следване на нейните процеси, нито дава каквито и да е уверения за напр. разрешаване на проблеми чрез следване на съветите или информацията, публикувана на нейния сайт или други платформи.  

Интелектуална собственост 

 Авторските права на материалите, предоставени в настоящия сайт или в социалната мрежа на NATEK, се държат от фирмата или от оригиналните им автори. Освен ако не е посочено друго, материалът не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препубликуван, изтеглян, показван, публикуван или предаван под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, включително (но не само) чрез електронно или механично фотокопиране или записване, без предварителното писмено разрешение от NATEK или от собственика на авторските права. Тези материали включват (но не се ограничават до) текстове, данни, графики, картини, звуци, видеоклипове, емблеми, икони или HTML код. Показването, копирането, разпространяването и изтеглянето на материали, поместени в настоящия сайт, се разрешава само за лична/некомерсиална употреба. Това уверение се предоставя само ако не са направени промени в предоставеното съдържание и се запазят всички забележки за авторски права и други права върху собственост, съдържани в материалите. Освен това е забранено (без разрешението на NATEK) да се дублират сайтовете на фирмата и другите ѝ платформи. Неоторизираното използване на сайта може да доведе до нарушаване на авторски права.

Поверителност 

Целта на настоящия уеб сайт по никакъв начин не е да получим Ваша поверителна или патентована информация. Информацията и материалите, които решите да изпратите на NATEK чрез настоящия сайт или по друг начин, няма да бъдат считани за поверителни. С други думи, с изпращането на подобна информация Вие давате на фирмата право за неограничена употреба, включително за всички гореизложени примери. Освен това Вие се съгласявате, че NATEK има право да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпратите, за каквато и да е цел. Вашата поверителност обаче няма да бъде нарушена, тъй като ние няма да асоциираме Вашето име с предоставените ни материали или информация, освен ако: получим Вашето изрично разрешение да публикуваме Вашето име; или първо Ви информираме за нашата цел да публикуваме материали или информация заедно с Вашето име; или това се изисква от закона. Прочетете Правилата за поверителност на NATEK за по-подробна информация относно практиките ни за поверителност и използването на „бисквитки“. 

Уеб страници на трети страни 

NATEK не дава никакви гаранции, че уеб сайтовете, свързани директно или косвено със сайта на фирмата, са напълно безопасни, не съдържат вируси, нито че техните материали отразяват нашите ценности или вярвания или следват нашите бизнес принципи. Имайте предвид, че тези страници са независими от NATEK и нашата фирма няма контрол върху тяхното съдържание, нито върху промените в него във всеки един момент. Освен това наличието на връзка между NATEK и други фирми или страници не означава, че официално одобряваме съдържанието на въпросните фирми. Ваша отговорност е да защитите себе си и Вашето устройство при достъп до уеб сайтове от всякакъв вид. 

Настоящите Условия на ползване са в сила от 1 януари 2015 г.

Правила за поверителност

Поверителност на личната Ви информация на сайта на NATEK

 NATEK се задължава да защитава поверителността на своите потребители. Настоящата Декларация за поверителност описва правилата и практиките за събиране и използване на данни, приложими за настоящия уеб сайт.

Настоящите правила са приложими за сайта natek.eu и свързаните сайтове. Основната цел на сайта на NATEK е да предостави на потребителите информация относно NATEK и услугите, които фирмата предлага. Настоящите правила описват как NATEK обработва и защитава информацията, която събираме, използваме и съхраняваме.

С регистрацията си на този сайт или използването му Вие изрично приемате, без ограничения или възражения, събирането, използването и прехвърлянето на предоставената от Вас лична информация по начина, посочен в настоящата Декларация. Прочете внимателно настоящата Декларация, тъй като тя засяга Вашите права и отговорност по закон. Ако не сте съгласни с начина, по който ние събираме и обработваме личната информация, събирана на Уеб сайта, не го използвайте.

Събрана лична информация

Всяка лична информация, която се изисква с цел изпълнение на търсения на свободни работни места или за прочитане на съдържанието на нашия сайт с цел запознаване с NATEK.

Ние събираме информация:
 • Когато се регистрирате и създадете акаунт, за да станете потребител на NATEK, ние събираме информация, като например Вашето име, фамилия, личен имейл, страна на пребиване и парола. Това включва абонирането за бюлетини или исканията за допълнителна информация.
 • Когато кандидатствате онлайн за работа чрез попълване на формуляри. Вие сами решавате дали да предоставите тази информация.
 • Информация относно компютъра, включително IP адреса, вида на браузъра, операционната система, URL адреси на сайтовете, от които сте отворили сайта на NATEK, начина, по който използвате нашия сайт и мобилните приложения, с цел филтриране на трафика, със статистически цели и с цел подобряване на нашите услуги.
Използване на лична информация

Ние използваме личната информация, която предоставите на нашия сайт, с цел предоставяне на нашите услуги и предоставяне на информация на хора, търсещи работа, както и с цел да отговорим на Ваши запитвания.

Ние използваме информацията:
 • To allow you to create an account
 • To create your own profile based on data that you have provided us in order to apply for a job
 • To provide information about you and your potential interest to NATEK’s customers
 • To provide you additional communication, information, and promotions such as newsletters and career advices
 • To generate internal reports about the use of our site
 • За да можете да създадете акаунт
 • За да създадете Ваш профил въз основа на данните, които сте ни предоставили, за да кандидатствате за работа
 • За да предоставим информация за Вас и Вашия потенциален интерес на клиентите на NATEK
 • За да Ви предоставим допълнителна комуникация, информация и промоции, като например бюлетини и съвети за Вашата кариера
 • С цел изготвянето на вътрешни доклади относно използването на нашия сайт
Разкриване на информация пред трети страни

Да сте регистриран потребител на сайта на NATEK означава, че Вие споделяте информация за Вас с други професионалисти – клиенти на NATEK, за да можем да Ви предоставим нашите услуги. Ние разкриваме информация на фирми и лица, които сме наели да изпълняват определени функции от наше име. Примери за това са обработката на Вашето CV до съответния клиент. Възможно е тези фирми и лица да се намират в страна, чието законодателство за защита на личните данни да се различава от това на Вашата страна и те ще имат достъп до Вашата лична информация, доколкото е необходимо за изпълнение на техните длъжности, но не могат да споделят информацията с други трети страни или да използват данните за други цели.

Имайте предвид, че ние не предоставяме информация, позволяваща установяването на самоличността Ви, на трети страни без Вашето съгласие.

Коментар относно Вашето CV

Когато кандидатствате за работа и изпратите Вашето CV на natek.eu, това CV се съхранява в нашата вътрешна база данни с кандидати, която е достъпна само за вътрешните служители на NATEK във всички клонове на NATEK. Трети страни нямат достъп до нашата база данни с кандидати. 

Ако ни предоставите данни за връзка с лице, което Ви е препоръчало, Ваша отговорност е да се уверите, че това лице знае, че Вие сте предоставили неговите данни, и писмено се е съгласило да го направите.    

Настоящите Правила за поверителност са в сила от 24 август 2014 г.

Правила за използване на „бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“? 

„Бисквитките“ представляват малки файлове, които се записват на компютъра Ви, когато използвате даден уеб сайт, за който няма да се запази информация, ако тази функционалност е изключена. Тези парчета информация обикновено служат като основа за поддръжката на страницата, за да се подобри практическата работа на потребителите. Освен това те гарантират, че сайтът функционира правилно (например, че достъпът до профила Ви в NATEK работи гладко). „Бисквитките“ отговарят за някои основни функционалности на сайта, като например запомняне на езикови предпочитания, помощ при попълване на формуляри, разпознаване на влезлия потребител, настройване на сайта според неговите предпочитания и много други.

Какви типове „бисквитки“ съществуват? 

В общи линии уеб сайтовете използват два типа „бисквитки“ – за конкретната сесия и постоянни. Вторият тип се записват директно в устройството и помагат например за запомнянето на Вашата информация за влизане или предотвратяват излизането от профила Ви при затварянето на раздела или браузъра (това зависи и от самите настройки на браузъра). Другият тип обикновено се изтриват след затваряне на прозореца или браузъра и служат на сайта да запомни Вашите действия – например, за да Ви предложи термини за търсене, които вече сте търсили по време на посещението си. 

Моля, обърнете внимание: Въпреки че повечето уеб браузъри позволяват на потребителите да настройват използването на „бисквитки“, ако забраните на уеб страницата да ги използва, това може да затрудни използването на сайта от Ваша страна. С доброволното използване на нашата уеб страница се приема, че сте запознати с „бисквитките“, които се съхраняват, и ни давате право да ги използваме за доставянето на функции като гореупоменатите.

Настоящите Правила за използване на „бисквитки“ са в сила от 1 януари 2015 г.