НИЕ СПЕЦИАЛИЗИРАМЕ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИТ АУТСОРСИНГ РЕШЕНИЯ ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

ЗАЩО ДА РАБОТИМ С NATEK

15 години опит

Над 500 консултанти

Бързо разрастване в 4 държави

3 Центъра за доставка на услуги

Конкурентни цени

+45 народности в екипите

Гъвкавост и индивидуален подход към всеки клиент

Стабилно 30% увеличение на приходите на годишна база

С внимание към качеството (Сертификация по ISO 9001:2015)

КОМПЕТЕНЦИИ

Много години Натек работи с най-големите компании от секторите банки, финанси и застраховане, както и с телекомуникационни и ИТ компании.

Благодарение на това, можем да съберем екип, който да посрещне нуждите на всеки един проект. Топ ИТ специалисти (като Мениджъри Проекти, Инженери, Програмисти, Тестери) с експертен подход към всеки проект помагат на нашите партньори да максимизират своята продуктивност и да постигнат своите цели по-ефективно.

УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ

Технология на върха на пръстите ви

NATEK специализира в аутсорсинга на персонал и ИТ услуги за области като банки ране, телекомуникации и много други. Нашите специалисти са подготвени да работят с всички технологии:

Разработка на софтуер и осигуряване на качеството
Мрежи и сигурност
Системна инфраструктура и поддръжка
Управление на проекти и бизнес анализ

КЛИЕНТИ

AT&T Adient Nokia Credit Suisse
DHL DXC Technology EFL Gemalto
Hewlett Packard Enterprise Johnson Controls Nordea Sabre
Société Générale Tieto T-Mobile Unicredit
Visteon Electronics VMware

РЕФЕРЕНЦИИ

HP Enterprise Services
Айван Ситар
EAO мениджър по развитие на обекти

Първите ни контакти с NATEK в Братислава се осъществиха още през 2009 г. и 2011 г., но сътрудничеството ни по по-голям проект стартира едва през април 2014 г., когато подписахме първия си договор за доставяне на задълбочена техническа поддръжка на SAP Basis. Изхождайки от първоначалното представяне и положителния опит, се доверихме на NATEK като надежден доставчик на IT технически/консултантски услуги и затова разширяваме допълнително нашето сътрудничество чрез технологии Wintel и Unix/Linux. Ценим гъвкавостта и професионализма на обслужването – консултантите от NATEK са опитни L3 специалисти, които осигуряват отлично качество и предимства на нашите клиенти.

GE Healthcare Bulgaria
Христо Христов
Управител

От 2012 г. насам НАТЕК България ни доставят безпроблемни и професионални IT услуги. Те са свързани предимно с областите администрация, административен офис, консултанти по ЧР и инженери по поддръжката. НАТЕК успешно отговори на всичките ни сериозни изисквания и стана наш „основен доставчик“!

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

Аутсорсинг услуги – Прекратяване на услуги

СЕКТОР
Телекомуникации
КЛИЕНТ
Световен лидер в комуникациите, медиите и развлеченията, и технологиите, които предоставят широк кръг от услуги като високоскоростен Интернет, телефонни услуги и предложения за развлечение.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Целта на услугата е да управлява прекратяването на услуга по искане от клиента въз основа на Споразумението за предоставяне на услуги, като осигури най-доброто клиентско преживяване.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Екипът управлява прекратяването на няколко вида услуги, които нашият клиент предоставя на крайните си потребители. На база на заявка от клиента, задачата е прехвърлена на отговорния екип, който я изпълнява, следвайки определения процес. В резултат, услугата, както и таксуването за нея, са прекратени за крайния потребител.
ТЕХНОЛОГИИ
 • VOIP
 • LAN
 • WAN
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги базирани на SLA (Споразумение за предоставяне на услуги)
Аутсорсинг услуги – Въвеждане на обединени комуникации и сътрудничество

СЕКТОР
Телекомуникации
КЛИЕНТ
Световен лидер в комуникациите, медиите и развлеченията, и технологиите, които осигуряват широк кръг от услуги като високоскоростен Интернет, телефонни услуги и предложения за развлечение.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Целта е да се премине от традиционните телефонни разговори към ново и актуално решение, което комбинира телефонни разговори, съобщения, организиране на конференции в едно – Обединени комуникации и сътрудничество.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Проектът за обединени комуникации и сътрудничество обхваща дизайн, въвеждане и поддръжка и се прилага на повече от 240 места по света. Той се състои от предоставяне на Skype for Business клиент и премахването на традиционната вътрешнофирмена телефонна система и замяната ѝ със Skype for Business, което включва новата инфраструктура и цялостната поддръжка на продукта.
ТЕХНОЛОГИИ
 • Skype for Business
 • Anywhere 365
 • Attendant console
 • Polycom
 • UX gateways
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги  
Услуги по поддръжката на SAP Basis

СЕКТОР
Производство
КЛИЕНТ
Глобален лидер в цялостните решения за строителни продукти и технологии, за енергийни запаси и информационно базирани решения за търговия на дребно, предлагани на широк кръг от клиенти в над 150 държави.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Непланирано спиране на работа на SAP приложението, използвано от един от производствените заводи на клиента, може да причини огромни финансови загуби на компанията. С бързата поддръжка и своевременна реакция екипът на SAP BASIS ще съкрати тези загуби.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Ние сме отговорни за ефективното управление на сървърите чрез мониторинг и поддръжка на системите и съответния системен софтуер, както и анализиране и разрешаване на проблеми, свързани с тях. Нашите задължения включват също доставката и поддръжката на услуги като управление на конфигурации, инциденти, проблеми, релийзи, промени, наличности и управление на последователността.
ТЕХНОЛОГИИ
 • SAP (NW/PI/SM/LC/TREX/HANA)
 • OpenText (Archive Server)
 • OS (HPUX/LINUX/WINDWOS)
 • BACKUP (TSM)
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Технически услуги, базирани на SLA (Споразумение за ниво на обслужване) договори
Услуги по поддръжката на SAP Basis

СЕКТОР
ИТ услуги
КЛИЕНТ
Водеща световна и независима компания за end-to-end ИТ услуги, която предлага информационни технологии и консултантски услуги за бизнеси и правителства. Компанията оперира в повече от 70 държави.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Интеграция на бизнес процесите в различни области като счетоводство, продажби, производство, човешки ресурси и плащания. Интеграцията осигурява преминаването на информация от един компонент на SAP към друг без необходимост от въвеждането на излишна информация и спомага прилагането на финансовия процес и правния контрол.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Ние сме отговорни за услугите, осигуряващи гладкото управление на SAP R3 база данни, което включва инсталиране и актуализация на приложенията, мониторинг и решаване на проблеми в активните процеси, управление и обновяване на бази данни, управление на резервните копия и възстановяването на данни и системи. Гарантираме, че приложенията на клиента са достъпни, актуални, напълно функциониращи, като следим за всякакви неизправности. Поддържаме няколко SAP услуги като ISP, CIC, APO, SRM, CRM, DWH и други non-SAP приложения.
ТЕХНОЛОГИИ
 • Операционни системи: Linux, Windows, HP UX.
 • Бази данни: Oracle, HANA, Sybase, MySQL, MSSQL, MaxDB
 • SAP продукти: SAP NetWeaver, ECC, BW, APO, SRM, SCM, PO, TREX, JAVA, Solution Manager, IXOS, Fiori, EHS WWI
 • SAP услуги: SAPRouter, Web dispatcher,
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Технически услуги, базирани на SLA (Споразумение за ниво на обслужване) договори
Корпоративна интеграция

СЕКТОР
Автомобилно производство
КЛИЕНТ
Най-големият световен доставчик на автомобилни седалки и оборудване, който поддържа всички големи автопроизводители и класове автомобили. Компанията оперира в 33 държави и има 230 завода.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Създаване на платформа за интеграция, която да свърже различните системи и да осигури лесна и прозрачна комуникация между тях. В резултат, прилагането и доставянето на решения става по-бързо за всички участници в процеса (не е необходимо изходните и целевите системи да създават специфични интерфейси, а само да публикуват данните в един от форматите, поддържани от нашата платформа като файл, MQ съобщение, WebService, DB таблица).
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Ние сме отговорни за управлението на IBM WebSphere Message Broker (v7), IBM Integration Bus (v10), WebSphere MQ (v7 и v8), MQ File Transfer, WBI Adapters в Windows и Linux среда, създадени по поръчка shells scripts и JAVA tools. Отговорностите ни включват инсталация, конфигурация, периодичен и в процес мониторинг, подобрение на изпълнението, диагностика, откриване и отстраняване на повреди и поддръжка на съответните сървъри и приложенията/услугите на тях. Осигуряваме денонощна поддръжка.
ТЕХНОЛОГИИ
 • IBM MQ
 • IBM WebSphere Message Broker
 • IBM IIB
 • IBM MQFTE
 • APEX / ORBS
 • JAVA
 • PL/SQL
 • Windows batch scripts
 • Unix shell scripts
 • Visual Basic scripts
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Технически услуги, базирани на SLA (Споразумение за ниво на обслужване) договори
Услуги за софтуер пакети

СЕКТОР
Производство
КЛИЕНТ
Най-големият световен доставчик на автомобилни седалки и оборудване, който поддържа всички големи автопроизводители и класове автомобили. Компанията оперира в 33 държави и има 230 завода.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Клиентът имаше нужда от специалисти, които да проектират решения за създаване на пакети от приложения. Необходимо беше определянето на глобални изисквания за приложенията. Предлагането на пакети намалява общите разходи за собствеността (TCO) за клиентите, като им позволява ефективно да инсталират и конфигурират приложенията без намеса от потребителя.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Създаване на пакети от приложения и поддръжка във всички бизнес звена. Сътрудничество със собствениците на приложенията и екипите по разработка. Създаването на пакети от приложения комплектува приложения и корекции за съвместимост за операционни системи в единичен файл, наречен дистрибуционна единица (.msi), който улеснява разполагането и инсталирането на въпросните елементи на компютрите на потребителите.
ТЕХНОЛОГИИ
 • Microsoft – Windows, Office, SCCM
 • AdminStudio (InstallShield, Repackager, Tuner)
 • Orca
 • Scripting – VBS, PowerShell
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Технически услуги, базирани на SLA (Споразумение за ниво на обслужване) договори
Аутсорсинг услуги – Софтуерно инженерство

СЕКТОР
Електроника, ИТ системи, Сигурност
КЛИЕНТ
Глобален лидер в дигиталните системи за сигурност, който предлага на компании и правителства услуги за удостоверяване на самоличността и защита на данни.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Конфигурация за производство на банкови карти и кредитни карти въз основа на клиентските изисквания и техническите спецификации. Продуктовият софтуер се разработва чрез вътрешните инструменти на клиента. Софтуерът се използва за подготовка на тестови карти, проверка и тестване на производството.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Нашите консултанти работят по внедряването на проекта, проверката на техническите спецификации и подготовката на производствени конфигурационни файлове.
ТЕХНОЛОГИИ
 • C++
 • JavaScript
 • XML
 • Velocity
 • Jasper
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Разработка на софтуер на Java

СЕКТОР
Финансови услуги/Банкиране
КЛИЕНТ
Нашият клиент е част от мултинационална холдингова компания за финансови услуги. Водеща глобална частна банка и консултант по управление на капиталите със специфични възможности в инвестиционното банкиране.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Клиентът се нуждаеше от проектиране и разработване на глобална платформа за система за търговия с ценни метали (злато, платина и т.н.).
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Разработване на нови решения за система за търговия с ценни метали, написана на Java (J2EE). Ние разработихме уеб услуги, използвани от платформата за търговия. Също така, консултантите ни отговарят за внедряването на разработените услуги.
ТЕХНОЛОГИИ
 • Java 8
 • Spring 4.0
 • Hibernate 4
 • Spring Cloud
 • Caching
 • TDD
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Разработка на софтуер

СЕКТОР
Информационни услуги
КЛИЕНТ
Международна компания, която осигурява информация, анализ и решения за различни индустрии и пазари, като авиация, отбрана и сигурност, автомобилна, химическа и енергийна индустрии, морски и търговски дейности и технологии.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Целта на проекта е създаването и поддръжката на мощна платформа за корпоративно и пазарно проучване, която осигурява ефективен достъп до безпрецедентна концентрация на промишлен анализ, задълбочен анализ на пазара и икономически прогнози от над 2000 световнo известни експерти.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Нашите консултанти отговарят за проектирането и разработването на представителния слой от уеб приложения. Също така извършват оформянето на потребителските истории и дефекти в съответствие с бизнес изискванията и участват в прегледа на кода.
ТЕХНОЛОГИИ
 • TSQL
 • Web Services
 • Java
 • C#
 • JavaScript
 • Java EE
 • .Net
 • jQuery
 • AngularJS
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Разработка на услуги в C++

СЕКТОР
Транспортни технологии/Транспортни услуги
КЛИЕНТ
Глобална технологична компания, която захранва една от най-големите световни индустрии – транспорт и туризъм, чиито системи работят денонощно, изпълнявайки над 60 000 транзакции в секунда.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Бързите промени в изискванията към проекта принуждават клиента ни да бъде гъвкав при разпределението на ресурсите. За един от критично важните проекти, свързани с координирането на полети (балансирането на товар, пасажери и гориво на самолетите), документацията за процедурата за излитане и диспечерството, нашият клиент се изправи пред необходимостта да увеличи екипа си от разработчици.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Ние осигурихме разработчици, чиито основни задачи бяха отстраняване на докладваните грешки и проблеми и проучване на проблемите в комплексното програмиране (подобрения в алгоритмите). Нашите консултанти също така изиграха важна роля в разработването на нови софтуерни функции.
ТЕХНОЛОГИИ
 • C++
 • MFC
 • Visual Studio 2015
 • Oracle 12 SQL
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Осигуряване на качеството

СЕКТОР
Транспортни технологии/Транспортни услуги
КЛИЕНТ
Глобална технологична компания, която захранва една от най-големите световни индустрии – транспорт и туризъм, чиито системи работят денонощно, изпълнявайки над 60 000 транзакции в секунда.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Успехът на нашия клиент зависи от поддръжката на качеството на разработения софтуер, което може да се повлияе негативно от сривове, грешки и ограничения на капацитета. Освен това, пробивите в сигурността могат да доведат до лоша реклама. Осигуряването на качеството в ИТ изисква квалифицирани ИТ специалисти да проектират и разработят тестови сценарии, тестови планове и тестови примери.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

За този проект назначихме опитни ИТ специалисти (QA инженери), които разполагат с технически познания в различни технологии и чиято основна задача беше да проектират и разработят тестови случаи за уеб услуги, използвани от разработения софтуер.
ТЕХНОЛОГИИ
 • NET (C#)
 • SQL relational database (Oracle)
 • XML
 • JSON
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Управление на бази данни

СЕКТОР
Бизнес застраховане, енергийна, нефтена и газова индустрия
КЛИЕНТ
Глобална компания за осигуряване на качеството и управление на риска, която разполага с 350 офиса в повече от 100 държави и предоставя услуги за няколко отрасъла, включително морскоплавателния, за възобновяема енергия, нефтения, газовия, за електрификацията, хранително-вкусовия и здравния.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Целта на проекта е изготвянето на финансова система Oracle E-Business Suite във всички клиентски клонове.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Консултантите ни отговарят за ефективното функциониране на всички системи. Те извършват непрекъснато настройване на базите данни, планират и изпълняват архивирането им. Също така, отстраняват неизправности, свързани с базите данни, приложенията и развойните инструменти.
ТЕХНОЛОГИИ
 • E-Business Suite R12.2.4,
 • Oracle SOA,
 • Oracle SSO/ODI,
 • Oracle OEM
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги на място
Аутсорсинг услуги – Разработка на софтуер

СЕКТОР
ИТ услуги, ИТ консултиране
КЛИЕНТ
Една от най-големите международни компании за ИТ услуги и софтуер в Европа. Предоставя услуги на много различни индустрии: финансови, за публично здравеопазване и за промишлеността.
НУЖДИ НА БИЗНЕСА
Целта на проекта е мигриране и разработване на нов софтуер, специално насочен към управлението на данни в енергийната промишленост. Системата е предназначена да записва, проверява и обработва данни от енергомери и да отговаря за комуникацията с външни бази данни на клиента.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Нашите консултанти спомагат за миграцията на уеб базирания софтуер. Програмният код е написан на C++. Целта е проектът да се пренапише в C# (backend) и на Angular (front-end). Консултантите ни отговарят за пълния цикъл на разработка. Същевременно, ние отговаряме за отстраняването на грешките в кода и поддръжката му.
ТЕХНОЛОГИИ
Software: .NET (C#) using ASP MVC, WCF framework. Database: MS SQL Frontend: Javascript (angular), HTML, CSS Cloud computing: AWS Management: Scrum methodology (Agile)
МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ аутсорсинг услуги в близки страни

НАШИЯТ DELIVERY CENTRE

ПОВЕЧЕ ЗА ЖИВОТА В NATEK И НАШАТА ДЕЙНОСТ