Един от най-големите проекти в историята на NATEK

СПОДЕЛЯНЕ

Един от най-големите проекти в историята на NATEK е в пълен разгар в новия ни център за доставки в Кошице, Словакия. 

След няколко седмици преговори и подготовка на плана за преход постигнахме споразумение с нашия партньор в региона за стартиране на т.нар. „Проект за изключване“, който ще ангажира 78 служители на NATEK. В рамките на проекта за изключване NATEK ще управлява изключването на мрежови услуги и ще работи в тясно сътрудничество с отговорните екипи, както и с международни специалисти. 

Нарастването на екипа ни в центъра за доставки на NATEK следва да се осъществи в рамките на следващите 3 месеца, като вече стартира от 1 май 2017 г. 

За нас е удоволствие да ви съобщим, че заедно с новосъздадения проект за изключване центърът за доставки ще ангажира близо 160 служители. Това определено е голяма стъпка в развиването на нашия бизнес, както и крайъгълен камък за установяването на повече центрове за доставка с марка NATEK в региона на ЦИЕ.

BeataWegrzyn
Social Media Manager