НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

В ръководството на NATEK работят мениджъри със сериозен опит в различни индустрии – ИТ, финанси, медии, търговия с бързооборотни потребителски стоки. Благодарение на това, ние знаем кое е важно за Вас! Разбираме бизнесите, с които  работим, и знаем как да посрещнем нуждите на клиентите си.

Организационната структура на компанията заедно с опита на управленския, техническия и административния персонал и уменията на служителите ни осигуряват голяма гъвкавост. В резултат, ние сме готови да отговорим бързо и ефективно на индивидуалните нужди на своите клиенти и на условията на пазара, като предлагаме конкретно разработени решения.


Jean-Michel Namand, CEO

Jean-Michel Namand

CEO

Paul Novak, CFO

Paul Novak

CFO

Pavel Zubak, Technical Operation Director

Pavel Zubak

Technical Operation Director

Joanna Pejo, Head of Recruitment

Joanna Pejo

Head of Recruitment

Robert Fridrich, Country Manager Czech Republic

Robert Fridrich

Country Manager Czech Republic

Nikolay Yamaliev, Business Unit Manager, Sofia

Nikolay Yamaliev

Business Unit Manager, Sofia

Bernadetta Cisowska, Technical Service Manger, Poland

Bernadetta Cisowska

Technical Service Manger, Poland

Jana Kruzliakova, Business Unit Manager, Warsaw

Jana Kruzliakova

Business Unit Manager, Warsaw

Magdalena Hennig, Business Unit Manager, Gdańsk

Magdalena Hennig

Business Unit Manager, Gdańsk

Beata Węgrzyn, Social Media Manager

Beata Węgrzyn

Social Media Manager

Vladimira Zubakova, Tool Development Manager and Quality Representative, Office Manager

Vladimira Zubakova

Tool Development Manager and Quality Representative, Office Manager

Jolanta Seremak, HR Manager

Jolanta Seremak

HR Manager