НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

В ръководството на NATEK работят мениджъри със сериозен опит в различни индустрии – ИТ, финанси, медии, търговия с бързооборотни потребителски стоки. Благодарение на това, ние знаем кое е важно за Вас! Разбираме бизнесите, с които  работим, и знаем как да посрещнем нуждите на клиентите си.

Организационната структура на компанията заедно с опита на управленския, техническия и административния персонал и уменията на служителите ни осигуряват голяма гъвкавост. В резултат, ние сме готови да отговорим бързо и ефективно на индивидуалните нужди на своите клиенти и на условията на пазара, като предлагаме конкретно разработени решения.


Jean-Michel Namand, CEO

Jean-Michel Namand

CEO

Paul Novak, CFO

Paul Novak

CFO

Pavel Zubak, Technical Operation Director

Pavel Zubak

Technical Operation Director

Joanna Pejo, Head of Recruitment

Joanna Pejo

Head of Recruitment

Nikolay Yamaliev, Business Unit Manager, Sofia

Nikolay Yamaliev

Business Unit Manager, Sofia

Bernadetta Cisowska, Technical Service Manager, Poland

Bernadetta Cisowska

Technical Service Manager, Poland

Jana Kruzliakova, Sales Manager and International Sales, Business Unit Manager, Warsaw and Wroclaw

Jana Kruzliakova

Sales Manager and International Sales, Business Unit Manager, Warsaw and Wroclaw

Magdalena Hennig, Business Unit Manager, Gdańsk

Magdalena Hennig

Business Unit Manager, Gdańsk

Beata Węgrzyn, Head of Communication and Digital

Beata Węgrzyn

Head of Communication and Digital

Daniel Groues, Transition Manager

Daniel Groues

Transition Manager

Vladimira Zubakova, Tool Development Manager and Quality Representative, Office Manager

Vladimira Zubakova

Tool Development Manager and Quality Representative, Office Manager

Jolanta Seremak, Head of HR

Jolanta Seremak

Head of HR