НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

В ръководството на NATEK работят мениджъри със сериозен опит в различни индустрии – ИТ, финанси, медии, търговия с бързооборотни потребителски стоки. Благодарение на това, ние знаем кое е важно за Вас! Разбираме бизнесите, с които  работим, и знаем как да посрещнем нуждите на клиентите си.

Организационната структура на компанията заедно с опита на управленския, техническия и административния персонал и уменията на служителите ни осигуряват голяма гъвкавост. В резултат, ние сме готови да отговорим бързо и ефективно на индивидуалните нужди на своите клиенти и на условията на пазара, като предлагаме конкретно разработени решения.


Jean-Michel Namand, CEO

Jean-Michel Namand

CEO

Paul Novak, CFO

Paul Novak

CFO

Pavel Zubak, Technical Operation Director

Pavel Zubak

Technical Operation Director

Joanna Pejo, Head of Recruitment

Joanna Pejo

Head of Recruitment

Bernadetta Cisowska, Head of Operations, Managed Services

Bernadetta Cisowska

Head of Operations, Managed Services

Jana Kruzliakova, International Sales Manager

Jana Kruzliakova

International Sales Manager

Anna Dyda, Brand Marketing Manager

Anna Dyda

Brand Marketing Manager