NATEK politika jakosti nastiňuje základní myšlenky, obchodní zaměření a klíčové hodnoty společnosti s důrazem na nepřetržité zdokonalování.

Naše společnost úspěšně splnila podmínky pro získání certifikace ISO 9001:2008 - Systém řízení jakosti (QMS) v listopadu 2014. Tento certifikát je s osvědčením od společnosti "URS Certification" a bude platit následující 3 roky. Implementace systému řízení jakosti bylo strategické rozhodnutí a závazek ze strany našeho vedení. Pole působnosti podle certifikace je definované následovně:

Poskytování IT outsourcingových a konzultačních služeb

Tato certifikace dokazuje našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům, že procesy NATEKu jsou jasně definovány a řízeny v souladu s danými pravidly. Také prokazuje naši schopnost splnit požadavky klientů a průběžně pracovat na našem neustálém zdokonalování.

ROZSAH IMPLEMENTACEISO 9001 UKAS URS

Politika kvality je závazná pro všechny pobočky firmy NATEK. 

FIREMNÍ POLITIKA

O firmě NATEK

NATEK podporuje přední firmy při optimalizaci jejich IT plánů. 

NATEK je přední poskytovatel IT outsourcingu a konzultačních služeb v CEE regionu (Střední a Východní Evropa). Díky více než 10 letům zkušeností v oblasti IT outsourcingu, nearshoringu a konzultačních služeb společnost NATEK rozumí prostředí, ve kterém působí naši zákazníci. Klademe důraz na snižování nákladů a IT výzvy. NATEK se rychle stává jednou z nejvyhledávanějších firem specializovaných na IT  outsourcing ve Střední a Východní Evropě. Součástí naší vize je neustálé vylepšování našich služeb po všech stránkách, proto dokážeme nabídnout zákazníkům stejně jako našim zaměstnancům to nejlepší. Abychom toho dosáhli, používáme ty nejnovější nástroje, sledujeme trendy, budujeme a rozšiřujeme svou obchodní síť a standardizujeme firemní procesy, abychom byli schopní zajistit tu nejlepší kvalitu. 

Služby firmy NATEK 

  • Technické IT konzultace - služby firmy NATEK řeší všechny potřeby zákazníků v oblasti konzultace a inženýringu, kteří hledají řešení s vysokou přidanou hodnotou. Výzkum a design nezbytný pro dokončení projektu nebo jeho části. 
    Technické IT služby - NATEK nabízí atraktivní sourcing, infrastrukturní a přímé subdodavatelské strategie pro region CEE.

  • Mezinárodní struktura firmy NATEK usnadňuje poskytování zkušených IT odborníků, kteří hrají klíčovou úlohu v úspěchu zákaznických projektů. S téměř 300 konzultanty, které firma NATEK v současné době poskytla k dispozici svým klientům, jsme jedním z největších poskytovatelů Technických IT služeb a personálních služeb v regionu. 

  • Služby IT outsourcingu – vysoká úroveň technického vzdělání a dostupnosti zdrojů v zemích regionu CEE umožňuje firmě NATEK poskytovat vynikající služby pro kompletní uspokojení různorodé a náročné klientely. Outsourcingové služby firmy NATEK lze rozdělit do dvou pilířů: Vývojové platformy a Poskytování správy systémů/sítí. 

Klíčové hodnoty NATEK mají za účel sloužit zákazníkům v rámci excellence:

  • Dodávat IT služby v rámci globální struktury

  • Poskytovat ty nejlepší odborníky z různých oborů

  • Zakládat oboustranně výhodná partnerství pro dlouhodobou spolupráci

  • Rozvíjet schopnosti našich zaměstnanců

  • Milujeme to, co děláme!

ZÁVĚREM

Odpovědnost za tuto Politiku kvality nese oddělení zajišťování kvality a marketingu zaměstnavatele.
Zaměstnavatel má právo tuto Politiku kvality kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu aktualizovat/zrušit.
Jakékoliv porušení zásad stanovených v této Politice kvality ze strany zaměstnance bude považováno za porušení pracovní disciplíny a může vést k disciplinárním akcím.
Seznámení se s dokumentem je stanoveno jako norma firmy NATEK  – jakákoliv změna této politiky je oznámena emailem všem zaměstnancům; současná verze je dostupná na webových stránkách NATEK a je odpovědností každého zaměstnance znát aktuální verzi a dodržovat ji.
Změny a dodatky této Politiky kvality vydávají manažeři firmy NATEK. Současná verze ruší a nahrazuje všechny předchozí verze a je dostupná v Intranetu NATEK
Tato Politika kvality platí od 5.3.2015.

 

Zůstaňte v kontaktu