Politika řízení bezpečnosti informací

NATEK zavedl a pravidelně aktualizuje svou politiku řízení bezpečnosti kvůli zajištění vhodné reakce na jakékoliv případné reálné nebo domnělé incidenty týkající se informačních systémů a informací v opatrovnictví společnosti.

Naše politika zahrnuje detailní plán pro oznámení incidentů, jejich řešení, následné vylepšení bezpečnosti, řízení kontroly a pro tréninkové programy týkající se bezpečnosti. Tato politika umožňuje společnosti poučit se z případných chyb v bezpečnostních opatřeních.

NATEK dává svým zaměstnancům k dispozici souhrn základních pravidel a principů, které mají následovat a případně si všimnout zvláštních bezpečnostních situací. Dopomáhá jim k tomu bezpečnostní příručka dostupná na intranetu společnosti a detaily ohledně NATEK politiky v této oblasti je podrobně dostupná zaměstnancům na NATEK DMS (Document Management System = systém řízení dokumentů).

 Tato politika řízení ochrany informací jsou účinná od 9. července 2015

 

NATEK kontinuita činností společnosti

NATEK má plán kontinuity činností společnosti (BCP = Business Continuity Plan) jako součást jejích pravidel bezpečnosti.

Účel BCP spočívá v přípravě společnosti na situace, kdy faktory mimo firemní kontrolu (e.g. přírodní katastrofy či události způsobené lidským počínáním) znemožní normální chod společnosti. BCP napomůže firmě NATEK obnovit své aktivity v co největším měřítku za co nejkratší dobu. Za tímto účelem plán taktéž definuje tým řízení stavu nouze (EMT = Emergency Management Team) ve všech NATEK pobočkách.

Tato procedura a seznam všech EM týmů je NATEK zaměstnancům dostupná na intranetu společnosti.

NATEK plán kontinuity činností společnosti je účinný od 15. července 2015

 

 

Zůstaňte v kontaktu