Politika ochrany životního prostředí firmy NATEK je založena na následujících závazcích, za které je odpovědný celý systém řízení životního prostředí NATEK: 

Spolupráce s úřady a místními orgány 

NATEK bude dodržovat pravidla a nařízení související s ochranou životního prostředí ukládaná místními a regionálními úřady a podporovat návrhy zákonů na ochranu životního prostředí a prevenci znečištění. Firma bude dobrovolně dodržovat i nezávazná legislativní doporučení, která souvisejí se zlepšováním globálního životního prostředí.

Programy pro měření a provádění environmentálních cílů

NATEK bude vytvářet vhodné programy týkající se měření a řízení výkonu firmy v souvislosti s relevantními environmentálními aspekty a tyto programy bude neustále zlepšovat. Součástí těchto programů bude stanovení dobrovolných cílů k dosažení těchto aspektů a pozitivních výsledků celkového environmentálního výkonu.   

Vzdělávání zaměstnanců

NATEK bude poskytovat zaměstnancům školení a kurzy týkající se dodržování environmentální politiky firmy. Firma bude také podporovat zapojení zaměstnanců do aktivit na ochranu životního prostředí na pracovišti i mimo něj. Zaměstnanci s přidělenou odpovědností za implementaci environmentálních pravidel budou vhodně vyškoleni a obdrží úplné instrukce pro provádění těchto odpovědností.

Interní audity

NATEK bude provádět pravidelné environmentální audity všech svých pracovišť s cílem zajistit efektivní implementaci a neustálé zlepšování svého systému řízení ochrany životního prostředí. 

Dodržování environmentální politiky NATEK 

Všichni zaměstnanci skupiny NATEK a jiné osoby pracující pod značkou NATEK budou dodržovat environmentální politiku firmy NATEK. Pokud má kterýkoliv jednotlivec obavu týkající se životního prostředí, měl by situaci nahlásit svému manažerovi, který musí okamžitě uplatnit vhodná opatření. 
Tato environmentální politika platí od 1. září 2012.

Zůstaňte v kontaktu