Ve firmě NATEK věříme, že firemní kultura založená na klíčových hodnotách nejenom pomáhá našemu podnikání ale navíc také definuje roli, kterou můžeme a kterou bychom měli hrát v rámci komunity a společnosti. Firemní kodexy NATEK platí pro všechny zaměstnance NATEK i zaměstnance našich dodavatelů.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST 

Naše zásady a praktiky sociální odpovědnosti se soustředí na svět práce a služeb…

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NATEK se tradičně pokouší o zvýšení kvality, komfortu životního stylu a spokojenosti zákazníků…

INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

NATEK zavedl a pravidelně aktualizuje svou politiku řízení bezpečnosti kvůli zajištění vhodné reakce na jakékoliv…

POLITIKA KVALITY

Politika kvality firmy NATEK objasňuje základní myšlenky firmy NATEK, její obchodní zaměření a klíčové hodnoty s…

Zůstaňte v kontaktu